ตัวอย่างการ validate form ด้วย Jquery

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่างการ validate form ด้วย Jquery

ตัวอย่างการ validate form ด้วย Jquery

by mindphp » 19/11/2009 1:01 am

ตัวอย่างการ validate form ด้วย Jquery
ดาวน์โหลด Plugins Validation ได้ที่
http://bassistance.de/jquery-plugins/jq ... alidation/
ตัวอย่างการใช้

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Form Validate</title>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.validate.js"></script>
</head>

<body>
<style type="text/css">
* { font-family: Verdana; font-size: 96%; }
label { width: 10em; float: left; }
label.error { float: none; color: red; padding-left: .5em; vertical-align: top; }
p { clear: both; }
.submit { margin-left: 12em; }
em { font-weight: bold; padding-right: 1em; vertical-align: top; }
</style>
 <script>
 $(document).ready(function(){
  $("#commentForm").validate();
 });
 </script>
 
</head>
<body>
 

 <form class="cmxform" id="commentForm" method="get" action="">
 <fieldset>
  <legend>A simple comment form with submit validation and default messages</legend>
  <p>
   <label for="cname">Name</label>
   <em>*</em><input id="cname" name="name" size="25" class="required" minlength="2" />
  </p>
  <p>
   <label for="cemail">E-Mail</label>
   <em>*</em><input id="cemail" name="email" size="25" class="required email" />
  </p>
  <p>
   <label for="curl">URL</label>
   <em> </em><input id="curl" name="url" size="25" class="url" value="" />
  </p>
 <p>
   <input class="submit" type="submit" value="Submit"/>
  </p>
 </fieldset>
 </form>
</body>
</html>

Top