เจอปัญหา Permission denied: /home/mindphp/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เจอปัญหา Permission denied: /home/mindphp/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file

Re: เจอปัญหา Permission denied: /home/mindphp/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file

by mindphp » 02/01/2017 11:21 pm

ถ้ามีปัญหาหลายๆ folder ทาง #directadmin เค้ามี #script ไว้สำหรับช่วย
โหลดด้วยโปรแกรม #wget

Code: Select all

wget http://files.directadmin.com/services/all/set_permissions.sh
รัน

Code: Select all

   ./set_permisions.sh set_user_home username
:icon_plusone:

Re: เจอปัญหา Permission denied: /home/mindphp/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file

by mindphp » 02/01/2017 10:21 pm

ลองเช็ค folder
/home/mindphp Permission
เป็น drwx------

แก้ด้วย

Code: Select all

chmod 755 /home/mindphp
จะได้ drwxr-xr-x กลับมาเหมือนเดิม

เจอปัญหา Permission denied: /home/mindphp/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file

by mindphp » 02/01/2017 10:18 pm

Permission denied: /home/mindphp/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable, referer:
...

ลองเช็คๆ ดูปัญหาน่าจะมีจาก Permission ของ folder ใน directadmin เปลี่ยนไป
ทางแก้ต้องทางเอามันกลับมาเหมือนเดิม

Top