วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10

Re: วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10

by mindphp » 01/05/2018 2:06 pm

หมายเหตุ วิธีนี้ จะใช้ไม่ได้ กับ host ที่เราเชื่อมต่อด้วยการใช้ SSH keys

วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10

by mindphp » 01/05/2018 2:04 pm

วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10
ประโยชน์ คือ เราไม่ต้อง กรอกข้อมูล Host Name หรือ ip ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อทีละรายการ ช่วยลดเวลาสำหรับ admin ที่ดูแล Server หลายตัว
ขั้นตอนดังนี้
1. Export regedit จากเครื่อง Windows 7 ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

regedit /e "%USERPROFILE%\Desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
โดยใช้โปรแกรม cmd.exe

2. Import ไฟล์ regedit ที่เครื่อง Windows 10 ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

reg export HKCU\Software\SimonTatham ([Environment]::GetFolderPath("Desktop") + "\putty.reg")
โดยใช้โปรแกรม PowerShell


ภาพประกอบ เป็นตัวอย่างไฟล์ ที่ export มาจาก Windows 7
putty.reg
putty.reg
putty-regdit.png (10.23 KiB) Viewed 1940 times

Top