แนะนำวิธี Start VM ด้วย Comamnd Line ใน คำสั่งเปิดเครื่อง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แนะนำวิธี Start VM ด้วย Comamnd Line ใน คำสั่งเปิดเครื่อง

Re: แนะนำวิธี Start VM ด้วย Comamnd Line ใน คำสั่งเปิดเครื่อง

by mindphp » 22/05/2019 1:16 pm


แนะนำ VM และ การสร้าง Host
https://youtu.be/_sx568_DDgM

Re: แนะนำวิธี Start VM ด้วย Comamnd Line ใน คำสั่งเปิดเครื่อง

by mindphp » 21/11/2018 7:24 pm

คำสั่ง เกี่ยวกับการเปิดเครื่อง

Code: Select all

power.getstate 

Code: Select all

power.hibernate 

Code: Select all

power.off 

Code: Select all

power.on 

Code: Select all

power.reboot 

Code: Select all

power.reset

Code: Select all

power.shutdown

Code: Select all

power.suspend 

Code: Select all

power.suspendResume

แนะนำวิธี Start VM ด้วย Comamnd Line ใน คำสั่งเปิดเครื่อง

by mindphp » 20/11/2018 11:17 am

จากบทความการตั้งให้ VM เปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อมีการ Start Host
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8% ... -host.html

บทความนี้แนะนำวิธี และคำสั่ง Command line เกี่ยวกับ การดูชื่อ VM การ Start VM
คำสั่งนี้ใช้ได้กับ ESXi 4.x, 5.x, 6.0
คำสั่ง แสดงชื่อ VM ทั้งหมดใน Host

Code: Select all

vim-cmd vmsvc/getallvms
ผลที่ได้
vim-cmd vmsvc/getallvms
Skipping invalid VM '3'
Skipping invalid VM '5'
Vmid Name File Guest OS Version Annotation
2 winxp [datastore1] winxp/winxp.vmx winXPProGuest vmx-08 Auto start test
22 Ubuntu_12-2013-08-18 [datastore1] Ubuntu_12-2013-08-18/Ubuntu_12-2013-08-18.vmx ubuntu64Guest vmx-08
คำสั่งสำหรับเช็คว่าเครื่อง VM เปิดอยู่หรือไม่

Code: Select all

vim-cmd vmsvc/power.getstate <vmid>
เช่น

Code: Select all

vim-cmd vmsvc/power.getstate 22
ผลที่ได้
vim-cmd vmsvc/power.getstate 22
Retrieved runtime info
Powered on
คำสั่งเปิดเครื่อง

Code: Select all

vim-cmd vmsvc/power.on <vmid>
เช่น

Code: Select all

vim-cmd vmsvc/power.on 22
vim-cmd vmsvc/power.on 22
Powering on VM:
Power on ..

Top