การตรวจสอบโครงสร้างของอีเมลด้วยสูตร ใน Google Sheet

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การตรวจสอบโครงสร้างของอีเมลด้วยสูตร ใน Google Sheet

การตรวจสอบโครงสร้างของอีเมลด้วยสูตร ใน Google Sheet

by wilawan » 03/07/2018 3:49 pm

ในที่นี้จะทำการตรวจสอบโครงสร้างของอีเมล โดยเช็คว่า มี @ หรือ “.com” หรือไม่ ทำได้โดย

1. ใช้สูตร =ISEMAIL() ในการตรวจสอบอีเมล

Image

2. จะเห็นว่า แสดงผลเป็นค่า TRUE = อีเมลถูกต้อง และ FALSE = อีเมลไม่ถูกต้อง

Image

Top