การแยกคำนำหน้าชื่อใน Google Sheet

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การแยกคำนำหน้าชื่อใน Google Sheet

การแยกคำนำหน้าชื่อใน Google Sheet

by wilawan » 04/07/2018 5:49 pm

ในกรณีที่มีข้อมูลชื่อ-สกุล ที่มีคำนำหน้าชื่อติดมาด้านหน้า และต้องการแยกคำนำหน้าชื่อ ออกจากชื่อ เพื่อนำไปใช้งานต่อ สามารถทำได้โดย

1. ใช้สูตร MID ในการแยก โดย =MID(text, start_num, num_chars)
text คือ ข้อความที่ต้องการแยก
Start_num คือ ตำแหน่งตัวแรกที่ต้องการแยกจากข้อความ
Num_chars คือ จำนวนอักขระที่ต้องการส่งกลับค่าจากข้อความ
ในที่นี้ =MID(A1,1,4) คือ ต้องการแยก ด.ญ. ในเซลล์ A1 เริ่มจากตำแหน่งที่ 1 เป็นจำนวน 4 อักขระ (ด.ญ.) จะคืนค่าคำว่า ด.ญ. ออกมา

Image

2. แสดงผลคืนค่า คำว่า “ด.ญ.” ออกมา

Image

3. คำว่า “ด.ช.” ใช้สูตร =MID(A2,1,4)
คำว่า “นางสาว” ใช้สูตร =MID(A3,1,6)
คำว่า “นาย” ใช้สูตร =MID(A4,1,3)
คำว่า “นาง” ใช้สูตร =MID(A5,1,3)

Image

4. จากนั้น จะใช้สูตร IF เข้ามาช่วยในการแยกคำ โดยเขียนสูตร เป็นดังนี้
=IF(MID(A1,1,4)="ด.ญ.","ด.ญ.",IF(MID(A1,1,4)="ด.ช.","ด.ช.",IF(MID(A1,1,6)="นางสาว","นางสาว",IF(MID(A1,1,3)="นาย","นาย",IF(MID(A1,1,3)="นาง","นาง")))))

Image

5. แสดงผลการแยกคำนำหน้าชื่อออกมาจากชื่อ

Image

Top