ปัญหา function date() กับ database mssql

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา function date() กับ database mssql

by nurazor » 10/07/2007 4:32 pm

ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ผมทำได้แล้วครับ โดยเขียน function ใช้เองเลยผมเก็บเป็นvarchar นะครับ เอามาให้ดูด้วยเพื่อมีใครต้องการใช้

function showdate($today){
$d=substr($today,-2,2);
$m=substr($today,-4,2);
$y=substr($today,0,4);
$today="$d/$m/$y";
return $today;
}

แล้วก็นี้เป็นตัวอย่างครับ database เป็น sql server 2000
$dateborrow = showdate($rs->dateborrow);

by Kobsoft » 28/06/2007 8:46 am

ถ้าต้องการดึงจาก MySQL ออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการต้องกำหนด Datatype ของฟิลด์นั้น ให้เป็น TIMESTAMP ครับ คือให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเพื่อให้เครื่องสามารถนำเวลาเหล่านี้ไปคำนวณด้านตัวเลขได้ แต่ในกรณีที่ไม่ได้ กำหนดชนิดของข้อมูลเป็น TIMESTAMP เราก็สามารถนำมาคำนวนได้ครับ โดยใช้ ฟังก์ชั่น mktime();

ยกตัวอย่างการใช้ เช่น

$newday = date("d");
$newmonth = date("m");
$newyear = date("Y");

date("M-d-Y", mktime(ชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วัน, ปี));
date("M-d-Y", mktime(0, 0, 0, $newmonth, $newday, $newyear+1));

ตัวอย่างนี้คือการ บวกปีเพิ่ม 1 ปีครับ ใช้ได้ดีใม่มีปัญหากับ ปี 365 - 366


=====================================================
www.kobsoft.com - เย้ เว็บเพิ่งทำเสร็จ เย้ๆ แวะชมด้วยน๊า ^ ^

by mindphp » 25/06/2007 6:26 am

ใช้ datatype ของ field เป็นอะไร ครับ

ปัญหา function date() กับ database mssql

by nurazor » 25/06/2007 5:53 am

ผมเก็บวัน ด้วย date(Ymd); ลงฐานข้อมูล
และผมอยากดึงออกมาใช้ แบบ dmY ต้องทำงัยบ้างครับ
โดย select จาก mssql ขึ้นมา

Top