ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

by prajoub_dls » 18/04/2016 12:09 am

ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox
เช่น เมื่อเราป้อนข้อมูลใน textbox 1แล้วเมื่อคลิกปุ่ม Submit ให้แสดงข้อมูลที่ป้อนใน textbox 2 ดังรูป

Image

Image

Top