อยากทราบการแก้ไข้ error จากการเรียกใช้ไฟล์ ของ phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบการแก้ไข้ error จากการเรียกใช้ไฟล์ ของ phpbb

อยากทราบการแก้ไข้ error จากการเรียกใช้ไฟล์ ของ phpbb

by Ittichai_chupol » 01/05/2019 4:43 pm

ผมได้ include_once("./ext/mindphp/m_share_facebook/upload_php_master/src/upload.php"); เพื่อใช้งาน แต่กับพบความ เกิด error ขึ้นมา ดังนี้

Code: Select all

Illegal use of $_SERVER. You must use the request class to access input data. Found in /opt/lampp/htdocs/phpb2/ext/mindphp/m_share_facebook/upload_php_master/src/upload.php on line 4196. This error message was generated by deactivated_super_global.

ซึ่งเดิมที่ไม่เกิดครับแต่พอเรียกใช่

Code: Select all


define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);


ก็เกิดปัญาหาเลย
จึงอยากทราบวา่าเกิดจาก อะไร แล้วมีวิธีการแก้ไช้อย่างไร

Top