อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหา การส่งค่า ไป controller ของ phpbb ต้องกด 2 รอบ ถึงจะมีค่าที่ต้องการมาอสดง

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหา การส่งค่า ไป controller ของ phpbb ต้องกด 2 รอบ ถึงจะมีค่าที่ต้องการมาอสดง

อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหา การส่งค่า ไป controller ของ phpbb ต้องกด 2 รอบ ถึงจะมีค่าที่ต้องการมาอสดง

by Ittichai_chupol » 23/08/2019 3:33 pm

ผมต้องการส่งค่า จาก listbox ไปยังใน controller ของ phpbb เพื่อจะเป็นการแบ่งกลุ่ม โดยจะเรียงว่า ทั้งหมด = 0 ERP = 1 PHP = 2 ผ่านตัวแปร group_id ตามรูป
Screenshot from 2019-08-23 15_21_07 (1).png
Screenshot from 2019-08-23 15_21_07 (1).png (24.85 KiB) Viewed 128 times

โดยใน controller จะมีตัวแปลสำรับรับค่า group_id เพื่อที่จะนำมาใช้งานต่อ ซึ่งนี้จะมีการส่งผ่านมาจาก routing

Code: Select all

$group = request_var('group_id', '0', true);

และนำไปสร้างเป็น URL สำหรับส่งค่ากลัยบมายัง controller

Code: Select all

'ACTIONSEARCH' => $this->helper->route('m_dictionary_controller', array(
'action' => 'search',
'group' => $group,
'word' => $word,
)),
แต่ปัญหาที่เจอคือ เมื่อมีการเลือก group_id แล้วกดค้นหา ในรอบแรกจะไม่มีค่า group_id ที่เลือกส่งมาด้วย แต่จะมีเมื่อกดในรอบที่สอง
- จึงอย่างทราบว่าควรจะปรับแก้ไขอย่างไรึครับ

Top