อยากทราบวิธีการแก้ไข้ ปํญหาเนื่องจากการติดตั้ง ตาราง โดย phpbb ที่มีจำนวนคอลัมมากๆๆ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ ปํญหาเนื่องจากการติดตั้ง ตาราง โดย phpbb ที่มีจำนวนคอลัมมากๆๆ

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ ปํญหาเนื่องจากการติดตั้ง ตาราง โดย phpbb ที่มีจำนวนคอลัมมากๆๆ

by thatsawan » 04/02/2020 2:25 pm

omise_zero_interest_installments

ชื่อฟิลด์ยาวเกินไป มันให้ไม่เกิน 30

อยากทราบวิธีการแก้ไข้ ปํญหาเนื่องจากการติดตั้ง ตาราง โดย phpbb ที่มีจำนวนคอลัมมากๆๆ

by Ittichai_chupol » 04/02/2020 2:21 pm

ผมได้สร้าง Extension ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการชำระเงินจาก omise แต่เนื่องจากการข้อมูลที่ omise ส่งกลับมานั้นมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นคอลัมหลยๆคอลลัม แต่ทั้งนี้เมื่อติดตั้ง Extension นั้นกับพบปํญหาดังนี้

Column name 'omise_zero_interest_installments' on table 'phpbb_m_package_omise' is too long. The maximum is 30 characters.
Programming - PHP-1.png
Programming - PHP-1.png (16.23 KiB) Viewed 2193 times


จึงอยากทราบควรปรับแก้ไขอย่างไรครับ

Code: Select all


 $this->table_prefix . 'm_package_data_omise' => array(
          'COLUMNS' => array(
            'omise_id' => array('UINT:11', null, 'auto_increment'),
            'omise_object' => array('VCHAR', null),
            'omise_id_json' => array('VCHAR', null),
            'omise_livemode' => array('UINT:1', 0),
            'omise_location' => array('VCHAR', null),
            'omise_created_at' => array('VCHAR', null),
            'omise_amount' => array('UINT:11', 0),
            'omise_currency' => array('VCHAR', null),
            'omise_funding_amount' => array('UINT:11', 0),
            'omise_funding_currency' => array('VCHAR', null),
            'omise_fee' => array('UINT:11', 0),
            'omise_fee_vat' => array('UINT:11', 0),
            'omise_interest' => array('UINT:11', 0),
            'omise_interest_vat' => array('UINT:11', 0),
            'omise_net' => array('UINT:11', 0),
            'omise_description' => array('VCHAR', null),
            'omise_metadata' => array('TEXT', null),
            'omise_status' => array('VCHAR', null),
            'omise_capture' => array('UINT:1', 0),
            'omise_authorized' => array('UINT:1', 0),
            'omise_schedule' => array('VCHAR', null),
            'omise_reversed' => array('UINT:1', 0),
            'omise_reversed_at' => array('VCHAR', null),
            'omise_expires_at' => array('VCHAR', null),
            'omise_expired' => array('UINT:11', 0),
            'omise_expired_at' => array('VCHAR', null),
            'omise_voided' => array('UINT:1', 0),
            'omise_paid' => array('UINT:1', 0),
            'omise_paid_at' => array('VCHAR', null),
            'omise_transaction' => array('VCHAR', null),
             'omise_paid_at' => array('VCHAR', null),
            'omise_transaction' => array('VCHAR', null),
            'omise_refunded_amount' => array('UINT:11', 0),
            'omise_refunds' => array('TEXT', null),
            'omise_link' => array('VCHAR', null),
            'omise_return_uri' => array('VCHAR', null),
            'omise_failure_code' => array('VCHAR', null),
            'omise_failure_message' => array('VCHAR', null),
            'omise_card' => array('TEXT', null),
            'omise_customer' => array('VCHAR', null),
            'omise_ip' => array('VCHAR', null),
            'omise_dispute' => array('VCHAR', null),
            'omise_source' => array('VCHAR', null),
            'omise_platform_fee' => array('TEXT', null),
            'omise_disputable' => array('UINT:11', 0),
            'omise_capturable' => array('UINT:11', 0),
            'omise_reversible' => array('UINT:11', 0),
            'omise_refundable' => array('UINT:11', 0),
            'omise_zero_interest_installments' => array('UINT:11', 0),
            'omise_authorize_uri' => array('TEXT', null),
          ),
          'PRIMARY_KEY' => 'omise_id',
        ),


Top