คำสั่งสร้างตาราง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่งสร้างตาราง

by 4404 » 11/04/2006 11:11 pm

$sql = "create $_POST[table_name] (....);"
$_POST[table_name] คือ ชื่อที่จะรับมา (...) คือ โครงสร้างของ table

คำสั่งสร้างตาราง

by โตโต้ » 11/04/2006 10:12 pm

จะใช้คำสั่ง PHP เพื่อสร้างตารางโดยชื่อตารางเป็นตัวแปรที่รับค่ามาจากอึกหน้าหนึ่ง เช่น หน้าที่ 2 รับชื่อตัวแปรมาจากหน้าที่ 1 แล้วนำมาเป็นชื่อตาราง

Top