วิธีการเขียน PHP แบบ OOP

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการเขียน PHP แบบ OOP

วิธีการเขียน PHP แบบ OOP

by M030 » 26/09/2015 5:17 pm

การเขียน PHPแบบ OOPเป็นการเขียนแบบใหม่ที่มองโค้ดเป็นวัตถุอย่างหนึ่งค่ะ ที่เรานำ OOP มาใช้ในการเขียนเพราะสามารถแก้ไขได้ง่าย เข้าใจได้ง่ายกว่า

ขั้นตอนกาเขียน PHP แบบ OOP

1. เราต้องทำการสร้าง class ขึ้นมาก่อนค่ะ ซึ่ง class เนี่ยเป็นแม่แบบของการสร้าง object โดยภายใน object จะต้องประกอบไปด้วย properties และ method
โค้ดในการสร้างคลาส

Code: Select all

class myClass
{
      public $test = “Hello MindPHP!”;
      public function getGreeting(){
           return “Welcome to ”;
      }
}

 
:arrow: กำหนดคลาสชื่อ myClass
:arrow: กำหนดค่าให้กับตัวแปร $test ซึ่งก็คือ properties ของ class
:arrow: function getGreeting() ก็คือ method ของ class ค่ะ
หากเราลอง run ดูผลลัพธ์มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าการสร้าง class เป็นเพียงการสร้างแม่แบบขึ้นมา หากเราต้องการให้แสดงผลเราต้องทำการสร้าง object ขึ้นมาก่อนค่ะ

การสร้าง object

Code: Select all

class myClass
{
      public $test = “Hello MindPHP!”;
      public function getGreeting(){
           return “Welcome to”;
      }
}
$result = new myClass(); // การสร้าง boject 
echo “ผลลัพธ์จาก เมธอด คือ “.$result->getGreeting(); // ผลลัพธ์คือ Welcome to
echo “<br>”;
echo “ผลลัพธ์จาก พร็อบเพอร์ตี้ คือ “.$result->test; // ผลลัพธ์คือ Hello MindPHP!
:arrow: new myClass() เป็นการสร้าง object ขึ้นมาใหม่แล้วเก็บไว้ในตัวแปร $result
:arrow: .$result->getGreeting(); เป็นการเรียกใช้ method getGreeting
:arrow: .$result->test; เป็นการเรียกแสดงค่า properties

Top