การตรวจสอบ ว่่าผู้ที่ใช้งานมีสิทธิ์ของกลุ่มอะไรบาง ใน เว็บบอร์ด phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การตรวจสอบ ว่่าผู้ที่ใช้งานมีสิทธิ์ของกลุ่มอะไรบาง ใน เว็บบอร์ด phpbb

การตรวจสอบ ว่่าผู้ที่ใช้งานมีสิทธิ์ของกลุ่มอะไรบาง ใน เว็บบอร์ด phpbb

by Ittichai_chupol » 06/03/2019 5:56 pm

สำหรับผู้ที่พัฒนา เว็บบอร์ phpbb หลายๆคนคงอยากที่จะดึงขอมูลผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานอยู่ว่า ผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิ์ เข้าไปใช้งานส่วนไหนได้บาง เพื่อที่จะสามารถจัดการการพัฒรนาระบบได้ถูกต้อง แต่การที่จะทราบว่าผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิ์ทำอะไรบางนั้น เราจะต้องตรวจสอบก่อนว่า ผู้ใช้งานนั้น ถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งาน ใดบาง เพราะการกำหนดสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะผูกไว้กับ กลุ่มเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลสิทธิได้ง่ายขึ้น โดยวิธีการจะดึงข้อมูลกลุ่มผุ้ใช้งานมา่ใช้งานได้นั้นมีขั้นตอนดังนี้


Code: Select all


 $sql_ary = array(
        'SELECT' => 'u.user_id, u.group_id as default_group, u.username, u.username_clean, u.user_colour, u.user_type, u.user_rank, u.user_posts, u.user_allow_pm, g.group_id ,g.group_name',
        'FROM' => array(
          USER_GROUP_TABLE => 'ug', //ดึงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน
        ),
        'LEFT_JOIN' => array(
          array(
            'FROM' => array(USERS_TABLE => 'u'), //ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน
            'ON' => 'ug.user_id = u.user_id',
          ),
          array(
            'FROM' => array(GROUPS_TABLE => 'g'),
            'ON' => 'ug.group_id = g.group_id',
          ),
        ),
        'WHERE' => $this->db->sql_in_set('ug.user_id', $this->user->data['user_id'], false, true) . ' AND ug.user_pending = 0',
        'ORDER_BY' => 'u.username_clean ASC',
      );
      $sq = $this->db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
      $res = $this->db->sql_query($sq);Top