วิธีการใช้ curl เพื่อขอข้อมูลเว็บไซต์

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการใช้ curl เพื่อขอข้อมูลเว็บไซต์

วิธีการใช้ curl เพื่อขอข้อมูลเว็บไซต์

by jamepiyawat » 07/11/2019 1:46 pm

สำหรับการการข้อข้อมูลจากเว็บไซต์นั้นก็จะมีได้หลายอย่างเช่นการใช้ api หรือจะให้แปลงข้อมูลที่เราส่งไปเป็นตั้น ซึ่งการใช้ curl ใน php นั้นก็สามารถทำได้ดังนี้

Code: Select all

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com' );
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:password");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);

เรามาดูบรรทัดแรกกันก่อนให้สร้างตัวแปลมากเก็บฟังชั่น curl_init(); ก่อน
จากนั้นให้เราเชื่อมต่อเว็บไซต์โดยการใช้คำสั่ง CURLOPT_URL แล้วต่อด้วย url ของเว็บไซต์
บรรทัดต่อมาเป็นการให้ค่า ค่ากลับมาในรูปแบบ string
บรรทัดต่อมาถ้าเว็บไซต์ที่เราจะขอข้อมูลต้องมี username กับ password เราจำเป็นต้องใช้คำสั่ง CURLOPT_USERPWD
บรรทัดสุดท้ายคือ array ที่เก็บค่า http header

เท่านี้ตัวแปล $ch ก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้แล้ว

วิธีการนำค่าเอามาอยู่ในตัวแปลเราก็จะใช้คำสั่ง curl_exec สามารถเขียนได้ดังนี้

Code: Select all

$output = curl_exec($ch);

Top