วิธีการทำ listbox สำหรบเลือกวันที่จากปัจจุบันย้อนหลังไป 20 วัน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการทำ listbox สำหรบเลือกวันที่จากปัจจุบันย้อนหลังไป 20 วัน

วิธีการทำ listbox สำหรบเลือกวันที่จากปัจจุบันย้อนหลังไป 20 วัน

by Ittichai_chupol » 15/11/2019 5:58 pm

สำหรับผู่ที่กำลังศึกษาพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อใช้งานในด้านต่างๆตามความต้องการนั้น คงน่าเคยใช้งานฟังชั่นต่างๆ ทั้ง php หรือ html ก็ตามแต่ ซึ่งทั้งใน php หรือ html จะมีฟังชั่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้อยู่มากมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้เลยในบางฟังชั่น แต่ก็มีบางฟังชั่นที่อาจจะต้องมีเงือนไขเข้ามา หรือบางครั่งอาจจจะต้องปรับแก้ไข้เพิ่มเติมเพื่อดึงความสามารถของฟังชั่นนั้นมาแสดง หรือ ทำให้ผลลัพธ์ที่ต้องการสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในบรรดาฟังชั่นที่มีการใช้งานบ่อยมาก และใช้งานง่ายนั้นก็คือ ฟังชั่น date()

โดยฟังชั่น date() นั้นสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพือตอบสนองความต้องการได้อย่างมากมายแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่พัฒนา โดยวันนี้จะมานำเสนอการนำฟังชั้น date() มาทำเป็น listbox เพื่อผู้ใช้งานสามารถเลือกวันที่ย้อยหลังจากวันที่ปัจจุบันได้ โดยจะเป็นการพัฒนาโดยใช้ php ร่วมกับ html


ตัวอย่างโคด

โคดสำหรับลดวัน ของ ฟังชั่น date()

Code: Select all

  $date_select = date("d-m-Y", strtotime('-1day')); 
date("d-m-Y") = วันเดือนปีปัจจุบัน
strtotime('-1day') = ย้อนกลับ 1 วัน โดย ถ้าหากจะลด 1 เดือน ก็เปลี่ยนเปลี่ยน strtotime('-1month') ได้
** ถ้าหากต้องการเลือกวันในอนาคต ก็เปลี่ยนเป็น strtotime('+1day') แทน


โคดสำหรับการสร้าง listbox ที่มีวันที่ย้อนหลัง

Code: Select all


    <select name="data_api" id="data_api" style="margin-left: 40px;margin-top: -4px;"> //สร้าง listbox
                  <?php
                  for ($i = 0; $i < 20; $i++) { //วนลูป
                    $n = $i + 1;
                    $date_select = date("d-m-Y", strtotime('-' . ($n) . 'day'));
                    $date_api = date("Y-m-d", strtotime('-' . ($n) . 'day'));
                    ?>
                    <option value="<?php echo $date_api; ?>"><?php echo $date_select; ?></option>
                  <?php } ?>
    </select>    
    

ศึกษาเพิ่มเติม VDO สอน PHP
https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-php7.html
สอบถามปัญหาการเขียนโปรแกรม
viewforum.php?f=6

Top