การลบข้อมูลภายในตารางทั้งหมด โดยโครงสร้างตารางยังคงอยู่ SQL Truncate table (แอสคิวแอล ทรันเครท เทเบิ้ล)

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การลบข้อมูลภายในตารางทั้งหมด โดยโครงสร้างตารางยังคงอยู่ SQL Truncate table (แอสคิวแอล ทรันเครท เทเบิ้ล)

การลบข้อมูลภายในตารางทั้งหมด โดยโครงสร้างตารางยังคงอยู่ SQL Truncate table (แอสคิวแอล ทรันเครท เทเบิ้ล)

by pprn » 03/07/2018 11:51 am


  • คำสั่ง SQL Truncate table
    เป็นการลบหรือ reset ข้อมูลภายในตารางข้อมูล (table) ทั้งหมด ทำให้ข้อมูลภายในตารางไม่มีอยู่เลย ซึ่งทำให้
โครงสร้างตารางข้อมูล (table) เหมือน ก่อนเริ่มใส่ข้อมูล ทำให้สามารถ insert ข้อมูลใหม่ได้ จะทำการ reset auto_increment ให้เริ่มนับใหม่ด้วย คำสั่ง

SQL Truncate table จะแตกต่างจาก SQL Drop table ซึ่งจะทำการลบข้อมูลภายใน ตารางข้อมูล (table) ทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างของตารางข้อมูล (table)

ด้วย การใช้งานใหม่จำเป็นต้องสร้างตารางข้อมูล (create table) ใหม่อีกครั้ง

  • คำสั่ง SQL Truncate table จะทำหน้าที่เหมือนกับคำสั่ง DELETE โดยไม่ใช้คำสั่ง WHERE และเร็วกว่าการใช้คำสั่ง DELETE

  • คำเตือน : หลังจากการทำ Truncate table แล้ว ไม่สามารถเรียกข้อมูลภายใน table กลับมาใหม่ได้ (roll back)


รูปแบบการเขียน

คำสั่ง Truncate table ตามด้วยชื่อตารางข้อมูล (table) ที่ต้องการลบ
[code]TRUNCATE TABLE table_name;[/code]


ตัวอย่าง

ตารางชื่อ PRODUCTS
table.JPG
ข้อมูลภายในตาราง PRODUCTS
table.JPG (25.81 KiB) Viewed 1864 times
โค้ด คำสั่ง TRUNCATE TABLE PRODUCTS
[code]TRUNCATE TABLE PRODUCTS ;[/code]


ผลลัพธ์
table 1.JPG
ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Truncate table ตาราง PRODUCTS
table 1.JPG (14.42 KiB) Viewed 1854 times
ผลลัพธ์ที่ได้ จะพบว่าข้อมูลบรรทัดเป็น 0
[code]SQL> SELECT * FROM PRODUCTS;
Empty set (0.00 sec)[/code]_____________________________________________________________________________________________
Auto Increment (auto_increment) เป็นตัวเลขที่จะสามารถเพิ่มค่าขึ้นโดยอัตโนมัติในทุกครั้งที่มีการ Insert ข้อมูล
_____________________________________________________________________________________________----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา SQL ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา phpMyadmin ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน SQL ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Top