ทำความรู้จักกับ MySQL คืออะไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับ MySQL คืออะไร

ทำความรู้จักกับ MySQL คืออะไร

by tai14 » 21/08/2018 10:08 pm

MySQL เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์ส ใช้งานได้ฟรีสามารถดาวน์โหลดและใช้ในเชิงธุรกิจโดยพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน ตั้งแต่เวอร์ชัน 1

ภาษา SQL ใน Mysql แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1.ภาษานิยามข้อมูล หรือ DDL เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
2.ภาษาจัดการข้อมูล หรือ DML เป็นภาษาที่ประกอบด้วยคำสั่ง 2 กลุ่มย่อย คือ คำสั่งปรับปรุงข้อมูลและคำสั่งเรียกใช้ข้อมูล
3.ภาษาควบคุม หรือ DCL เป็นภาษาที่ใช้ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล

การทำงานของ MySQL ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ
1.เซิร์ฟเวอร์(ผู้ให้บริการ) ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลทั้งหมด
2.ไคลเอนต์(ผู้ใช้บริการ) คือผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้งานเช่น MySQL Command Line Client

การติดต่อเซิร์ฟเวอร์ มี 2 แบบ คือ
1.ใช้โปรแกรม Command-Linen Client เมื่อติดตั้งข้อมูลเรียบร้อยแล้วเครื่องจะถูกจำลองเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
2.MySQL GUI มีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ แต่ละโปรแกรมมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ลดความยุ่งยากในการจัดการฐานข้อมูล
หน้าที่ของ MySQL GUI ได้แก่ รับคำสั่งจากผู้ใช้งานผ่านทางเมนูแล้วแปลงคำสั่งเป็นภาษา SQL เพื่อสั่งงานไประบบฐานข้อมูล

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว สามาถตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องไคลเอนต์กับเครื่องดาต้าเบสได้โดยใช้คำสั่ง Status ดังภาพ
180821222630-5507.png
180821222630-5507.png (48.58 KiB) Viewed 2943 times
หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง Quit
180821222645-2YKO.png
180821222645-2YKO.png (38.43 KiB) Viewed 2943 times

Top