วิธีการเขียน SQL เพื่ม เพิ่มคอลัมน์ ฐานข้อมูล

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการเขียน SQL เพื่ม เพิ่มคอลัมน์ ฐานข้อมูล

วิธีการเขียน SQL เพื่ม เพิ่มคอลัมน์ ฐานข้อมูล

by Ittichai_chupol » 20/11/2019 6:06 pm

ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆนั้น เพื่อจะนำมาใช้งานนั้น จำเป็นต้องมีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อง่ายต่อการนำมาใช้งานในขั้นตอนต่อไป ซึ่งทั้งนี้ในการสร้างฐายนข้อมูลที่ดีนั้นควรจะออกเเบฐานให้มีความสัมพันธ์ที่ดี และจะมีการเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งทั้งนี้ ในบางครั่งก็อา่จจะสร้างขึ้นมาสมบูรณ์แบบแล้ว แต่อาจจะมีกรณ๊ที่จะต้องมีการเพิ่ม คอลัมน์` แทรกเข้าไป ในตารางข้อมูล ซึ่งในการแทรกคอลลัมนั้นก็สามารถที่จะทำในตัว โปรแกรมฐานข้อมูลได้ เลย หรือ อาจจะใช้ภาษา SQL เข้ามาช่วยเขียน ดังนี้

Code: Select all

ALTER TABLE `ชื่อตาราง` ADD `ชื่อคอลัมน์` DATE NOT NULL AFTER `ตำแหน่งที่คอลัมน์ก่อนหน้า`;

Top