วิธีกดภาพ เล็กด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ โดยใช้ javascript

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีกดภาพ เล็กด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ โดยใช้ javascript

วิธีกดภาพ เล็กด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ โดยใช้ javascript

by bolue » 06/06/2020 4:24 pm

วิธีกดภาพ เล็กด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ โดยใช้ javascript เป็นการออกแบบ โดยใช้ css ของ bootstrap ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML เพื่อเป็นการตกแต่งและออกแบบให้สวยงาม


Code: Select all

<img src="1.jpg" id="largeImage" class="thumb">
  <div id="description">description</div>

  <div class="thumbnails">

   <img src="1.jpg" class="thumb" alt="description">
   <img src="2.jpg" class="thumb"alt="description">
   <img src="3.jpg" class="thumb" alt="description">

  </div>
สร้างรูปใหญ่ แล้วตั้งไอดี และคำอธิบาย เสร็จแล้วตั้งรูปเล็กๆ พร้อมคำอธิบาย

Code: Select all

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
หลังจากนั้น import jquery เข้ามานะคะ เพื่อให้ script ใช้งานได้

Code: Select all

 $('.thumbnails img').click(function() {

    var thumbSrc = $('.thumb').attr('src');
    var largeSrc = $('#largeImage').attr('src');
    $('#largeImage').attr('src', $(this).attr('src').replace(thumbSrc, largeSrc));
    $('#description').html($(this).attr('alt'));

  });
เมื่อเลือกรูปจะเอา src พร้อมคำอธิบาย มาแทนที่รูปใหญ่ ตัวแปล thumbSrc จะเก็บค่าของ รูปเล็กเอาไว้ และตัว แปล largeSrc จะเก็บค่า ของ รูปใหญ่
หลังจากนั้นให้ แทนค่ากัน $('#largeImage') แสดง src ของรูปเล็ก $('#description') แสดงคำอธิบายของ รูปเล็ก

ผลลัพธ์
ezgif.com-video-to-gif.gif
ezgif.com-video-to-gif.gif (1.27 MiB) Viewed 674 times


ข้อมูลจาก
stackoverflow.com/questions/612575/whats-the-best-jquery-click-a-thumbnail-and-change-the-main-image-module


ถ้าต้องการเรียนรู้ วิธีกดภาพ เล็กด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ โดยใช้ javascript หรือ การทำงานอื่นๆ ให้ css สามารถเข้ามาดู เพื่มเติมได้ วิธีกดภาพ เล็กด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ โดยใช้ javascript viewtopic.php?f=78&t=67935&p=190121#p190121 หรือ วิธีการ ไล่สีพื้นหลัง โดย css viewtopic.php?f=73&t=67937&p=190127#p190127 หรือ วิธีการสร้าง nav-tabs โดย bootstrap viewtopic.php?f=76&t=67936&p=190125#p190125

Top