อยากทราบวิธีการทำให้ config ให้มีเส้นขั้นก่อนขึ้น field ถัดไป

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการทำให้ config ให้มีเส้นขั้นก่อนขึ้น field ถัดไป

Re: อยากทราบวิธีการทำให้ config ให้มีเส้นขั้นก่อนขึ้น field ถัดไป

by jamepiyawat » 22/07/2019 5:42 pm

ทำได้แล้วครับค่าใส่โค้ดนี้ก่อน field ถัดไปก็สามารถแบ่งได้แล้วครับ

Code: Select all

<field type="spacer" name="myspacer" hr="true" />

Re: อยากทราบวิธีการทำให้ config ให้มีเส้นขั้นก่อนขึ้น field ถัดไป

by tsukasaz » 22/07/2019 5:09 pm

สร้าง field แล้วกำหนด type เป็น spacer ครับ ดูตัวอย่างได้จากเว็บ joomla เรื่อง Standard form field types มีหลาย fields ให้เลือกใช้

อยากทราบวิธีการทำให้ config ให้มีเส้นขั้นก่อนขึ้น field ถัดไป

by jamepiyawat » 22/07/2019 5:07 pm

พอดีว่าผมนั้นได้ทำ config ใน joomla module แล้วมี 2 หมวดหมู่ในการตั้งค่าครับแต่ว่าตอนนี้มันมีมีแค่ field ต่อลงมาทำให้ผู้ใช้อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการตั้งค่าในหมวดหมู่เดียวกันเพระว่าไม่มีเส้นขั้นก่อนขึ้น field ใหม่เลย

อยากทราบว่าวิธีการที่จะทำเส้นขั้นก่อนขึ้น field ใหม่ใน config joomla module นั้นทำอย่างไร ครับ

อยากให้มีส้นขั้นก่อนขึ้น field นี้ครับ
Selection_999(083).png
Selection_999(083).png (25.71 KiB) Viewed 130 times
โค้ดที่ใช้

Code: Select all

<config>
		<fields name="params">
			<fieldset name="basic">
				<field name="total_product" type="radio" default="1" label='MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_SETTING_SHOW_TOTAL_PRODUCT' description="" class="btn-group btn-group-yesno">
  				<option value="1">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
  				<option value="0">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
				</field>
				<field name="total_category_product" type="radio" default="1" label="MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_SETTING_SHOW_TOTAL_CATEGORY" description="" class="btn-group btn-group-yesno">
					<option value="1">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
  				<option value="0">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
				</field>
				<field name="total_user" type="radio" default="1" label="MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_SETTING_SHOW_TOTAL_USER" description="" class="btn-group btn-group-yesno">
					<option value="1">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
  				<option value="0">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
				</field>
				<field name="total_order" type="radio" default="1" label="MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_SETTING_SHOW_TOTAL_ORDER" description="" class="btn-group btn-group-yesno">
					<option value="1">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
  				<option value="0">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
				</field>
				<field name="show_pronoun" type="radio" default="1" label="MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_SETTING_SHOW_TOTAL_PRONOUN" description="" class="btn-group btn-group-yesno">
					<option value="1">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
  				<option value="0">MOD_MZC_SHOP_STATISTICS_RADIO_SETTING</option>
				</field>
			</fieldset>
		</fields>
	</config>

Top