ใครอัพเกรด Joomla แล้วเจอ ปัญหานี้ Duplicate entry 'admin' for key 2 แก้แบบนี้นะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ใครอัพเกรด Joomla แล้วเจอ ปัญหานี้ Duplicate entry 'admin' for key 2 แก้แบบนี้นะ

ใครอัพเกรด Joomla แล้วเจอ ปัญหานี้ Duplicate entry 'admin' for key 2 แก้แบบนี้นะ

by mindphp » 13/03/2020 8:43 pm

ใครอัพเกรด Joomla แล้วเจอ ปัญหานี้ Duplicate entry 'admin' for key 2 แก้แบบนี้นะ
ปัญหานี้ที่ผมเจอ คือ อัพเกรด Joomla จาก 3.9.15 เป็น 3.9.16

ไฟล์ที่อัพให้อัพเกรดมีปัญหา คือ
/administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql/3.9.16-2020-03-04.sql
ALTER TABLE `#__users` DROP INDEX `username`;
ALTER TABLE `#__users` ADD UNIQUE INDEX `idx_username` (`username`);
แก้เป็น

Code: Select all

ALTER TABLE `#__users` DROP INDEX `username`;
ALTER TABLE `#__users` ADD  INDEX `idx_username` (`username`);
แล้ว เข้ากดอัพเดดฐานข้อมูล ใน หน้า
Extensions: Database กด ปุ่ม Fix
เท่านี้ก็จะใช้งานได้แล้ว

ปัญหาคือ โครงสร้างตารางเกี่ยวกับ index ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่มีอยู่ก่อนปรับโครงสร้าง
สำหรับใครที่ ต้องแก้การแก้ให้ถูกตามหลักการจริงๆ ให้เครียร์ ข้อมูล แล้ว กดอัพเดดใหม่ก็ไม่ได้นะครับ
ไม่ต้องแก้โครงสร้างตามตัวอย่าง

Top