วิธีการคำนวณประเภทที่ดิน แต่ละประเภท

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Buck Kittisak
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 533
ลงทะเบียนเมื่อ: 07/05/2024 9:10 am

วิธีการคำนวณประเภทที่ดิน แต่ละประเภท

โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โดย Buck Kittisak »

ภาษี ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ซึ่งภาษีเหล่านี้ถูกเก็บมาเพื่อใช้ในการบริหารหรือพัฒนาประเทศนั้นเอง แต่จะมีอยู่ภาษีนึงที่จะมีลักษณะการเก็บที่แตกต่างจากภาษีอื่นๆ คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะถูกเรียกเก็บโดย อบต. (องค์การบริการส่วนท้องถิ่น) ซึ่งวัถตุประสงค์ของภาษีชนิดนี้คือ การหารายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ การเก็บภาษีชนิดนี้ก็ช่วยลดปัญหาการปล่อยที่ดินให้สุญเปล่าไร้ประโยชน์ เนื่องด้วยมีการเก็บภาษีในอัตราที่สูงสำหรับที่ดินที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ และมูลค่าที่ดินนั้น เราก็ต้องอ้างอิงมูลค่าจากกรมที่ดิน ที่มีการประเมินราคาที่ดินของเรา สำหรับการคำนวณประเภทของที่ดินจะแตกต่างกันไป ดังนี้
ที่ดิน.jpg
ที่ดิน.jpg (64.6 KiB) Viewed 133 times
การคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท
1.ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
 • สำหรับที่ดินประเภทการเกษตรกรรมจะมีอัตราภาษีที่ต่ำที่สุด ในบรรดา 4 ประเภทที่ดิน โดยที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งอัตราภาษีดังนี้ :
 1. บุคคลธรรมดา
  ที่ดินมูลค่า 0-50 ล้านบาท: ได้รับการยกเว้นภาษี
  ที่ดินมูลค่า 50-125 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.01% = ล้านละ 100 บาท
  ที่ดินมูลค่า 125-150 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.03% = ล้านละ 300 บาท
  ที่ดินมูลค่า 150-550 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.05% = ล้านละ 500 บาท
  ที่ดินมูลค่า 550-1,050 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.07% = ล้านละ 700 บาท
  ที่ดินมูลค่า 1,050 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราภาษี 0.1% = ล้านละ 1,000 บาท
 2. นิติบุคคล
  ที่ดินมูลค่า 0-75 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.01% = ล้านละ 100 บาท
  ที่ดินมูลค่า 75-100 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.03% = ล้านละ 300 บาท
  ที่ดินมูลค่า 100-500 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.05% = ล้านละ 500 บาท
  ที่ดินมูลค่า 500-1,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.07% = ล้านละ 700 บาท
  ที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราภาษี 0.1% = ล้านละ 1,000 บาท
วิธีการคำนวณ
สูตร มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย
ตัวอย่าง
นาย A มีที่ดินมูลค่า 84 ล้านบาท จะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 0.01% จะคำนวณได้ดังนี้ :
84,000,000 x 0.01% = 8,400 บาท

ตัวอย่างนั้นจะนำสูตรของบุคคลธรรมดามาคำนวณ ซึ่งอัตราภาษีจะต่างกับนิติบุคคล แต่ใช้สูตรการคำนวณเหมือนกัน

2.ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
 • สำหรับที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกัน ซึ่งมีอัตราภาษีดังนี้ :
 1. บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
  ที่ดินมูลค่า 0-50 ล้านบาท: ได้รับการยกเว้นภาษี
  ที่ดินมูลค่า 50-75 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.03% = ล้านละ300 บาท
  ที่ดินมูลค่า 75-100 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.05% = ล้านละ 500 บาท
  ที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราภาษี 0.1% = ล้านละ 1,000 บาท
 2. บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
  ที่ดินมูลค่า 0-10 ล้านบาท: ได้รับการยกเว้นภาษี
  ที่ดินมูลค่า 10-50 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.02% = ล้านละ 200 บาท
  ที่ดินมูลค่า 50-75 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.03% = ล้านละ 300 บาท
  ที่ดินมูลค่า 75-100 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.05% = ล้านละ 500 บาท
  ที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราภาษี 0.1% = ล้านละ 1,000 บาท
 3. บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังขึ้นไป
  ที่ดินมูลค่า 0-50 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.02% = ล้านละ 200 บาท
  ที่ดินมูลค่า 50-75 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.03% = ล้านละ 300 บาท
  ที่ดินมูลค่า 75-100 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.05% = ล้านละ 500 บาท
  ที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราภาษี 0.1% = ล้านละ 1,000 บาท
วิธีการคำนวณ
สูตร (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย
ตัวอย่าง
นาย B มีที่ดินมูลค่า 75,000,000 บาท และมีบ้านมูลค่า 14,000,000 บาท จะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 0.05% จะคำนวณได้ดังนี้ :
(75,000,000 + 14,000,000) x 0.05% = 44,500 บาท

จากตัวอย่างจะคำนวณในกรณีที่ 1 คือ บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว

3.ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
 • สำหรับที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมนั้น เป็นที่ดินสำหรับการประกอบธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงงาน หอพักรายวัน ห้องเช่ารายวัน ซึ่งมีอัตราภาษีดังนี้ :
ที่ดินมูลค่า 0-50 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.3% = ล้านละ 3,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 50-200 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.4% = ล้านละ 4,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 200-1,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.5% = ล้านละ 5,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.6% = ล้านละ 6,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราภาษี 0.7% = ล้านละ 7,000 บาท

วิธีการคำนวณ
สูตร (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย
ตัวอย่าง
นาย C มีที่ดินมูลค่า 90 ล้านบาทและมีสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 150,000,000 บาท จะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 0.5% จะคำนวณได้ดังนี้ :
(90,000,000 + 150,000,000) x 0.5% = 1,200,000 บาท


4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
 • สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นประเภทที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างและถูกทิ้งร้าง โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะมีอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูง ดังนี้ :
ที่ดินมูลค่า 0-50 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.3% = ล้านละ 3,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 50-200 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.4% = ล้านละ 4,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 200-1,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.5% = ล้านละ 5,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.6% = ล้านละ 6,000 บาท
ที่ดินมูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป: อัตราภาษี 0.7% = ล้านละ 7,000 บาท

วิธีการคำนวณ
สูตร มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย
ตัวอย่าง
นาย D มีที่ดินมูลค่า 1,500,0000 ล้านบาท จะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 0.6% จะคำนวณได้ดังนี้ :
1,500,000,000 x 0.6% = 9,000,000 บาท
 • ซึ่งอัตราภาษีของที่ดินรกร้างนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราปล่อยให้ที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น มีลักษณะการคำนวณดังข้างต้นที่กล่าวมา ซึ้งค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าภาษีชนิดอื่นๆ โดยจะมีเงื่อนไขการคำนวณที่แตกต่างกับภาษีโดยทั่วไป เช่น ภาษีรถ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น ทั้งนี้วิธีง่ายๆที่จะช่วยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ก็คือ การนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำธุรกิจ ทำการเกษตร ก็จะช่วยลดอัตราภาษีได้ดีเลยทีเดียว และยังสามารถนำมาสร้างรายได้ให้เราได้อีกทางด้วยนั้นเอง

อ้างอิง
https://www.fpo.go.th/main/General-information-public-service/ประชาชนควรรู้/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.aspx
https://www.dla.go.th/work/faq1.pdf
https://www.fpo.go.th/main/getattachment/General-information-public-service/ประชาชนควรรู้/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/(Short-New)Land_Building-tax.pdf.aspx?lang=th-TH

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 3