ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันยังไง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันยังไง

Post by pleng » 31/05/2017 1:32 pm

ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันยังไง
ในปัจจุบันการทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ย่อมมีเรื่องของภาษีนั้นมาเกี่ยวข้องเสมอ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีแบบแสดงรายการหลายแบบด้วยกัน
เรามาดูข้อแตกต่างกันเลยว่า ในแต่ละแแบบมีจุดสังเกตุยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ผิด

ในบทความนี้จะอธิบายและบอกข้อแตกต่างของ ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91
ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1-8
ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว

เงินได้พึงประเมินมี 8 ประเภท ดังนี้
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 คือ เงินได้เนื่องจากการการจ้างแรงงานดังนี้
  1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ
  2. เงินค่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้
  3. เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
  4. เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
  5. เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 คือ เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับจ้างทำงาน

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 คือ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 คือ ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินได้อื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 คือ เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
  1. การให้เช่าทรัพย์สิน
  2. การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
  3. การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 คือ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ หรือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 คือ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 คือ เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาฯ
และอื่นๆนอกจากเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1-7
PIT90_allow040260-1.png
PIT90_allow040260-1.png (79.39 KiB) Viewed 78618 times
ดังนั้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรยื่นแบบให้ตรงกับประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ และควรยื่นให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามที่กฏหมายกำหนดด้วยนะคะ

References : ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันยังไง. "ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันยังไง". [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก: fb/MP.AccnLaw/posts/470982652914029. [31 พ.ค. 2017].
ภาพประกอบ : กรมสรรพากร

โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย: https://www.mindphp.com/tools/tax/tax.php
โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบออกให้ : https://www.mindphp.com/tools/exclude_tax/index.php

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 23772
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันยังไง

Post by mindphp » 20/03/2018 10:33 am

วิธียื่นภาษี ผ่านเน็ต

https://www.youtube.com/watch?v=YOZr9jetmAw
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests