คำนวณหาจำนวนปี หรือจำนวนเดือนที่จะต้องลงทุนๆ ง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน NPER (Number of Period) ในโปรแกรม Microsoft Excel

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

คำนวณหาจำนวนปี หรือจำนวนเดือนที่จะต้องลงทุนๆ ง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน NPER (Number of Period) ในโปรแกรม Microsoft Excel

Post by taemmynatchapon »

ฟังก์ชั่น NPER (Number of Period) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการคำนวณหาจำนวนปี หรือจำนวนเดือนที่จะต้องลงทุน เช่น จำนวนปีต้องผ่อนชำระ จำนวนปีที่จะต้องลงทุน เป็นต้น มีรูปแบบคำสั่งดังนี้
Nper(rate,pmt,pv,fv,type)

Rate อัตราดอกเบี้ย
Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด (ปกติจะต้องมีค่าเป็นลบ)
Pv ค่าของเงินในปัจุบัน
Fv ค่าเงินในอนาคต
Type จ่ายเงินทุกสิ้นเดือน(มีค่าเป็น 0 ) จ่ายเงินทุกต้นเดือน(มีค่าเป็น 1)

ตัวอย่าง ฮยอนอา ต้องการสะสมเงินให้ได้จำนวน 1,000,000 บาท ไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต จึงนำเงินจำนวน 100,000 บาท ไปฝากธนาคารไว้เป็นก้อนแรก และตั้งใจจะฝากทุกๆสิ้นปีๆละ 25,000 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10ต่อปี อยากทราบว่าฮยอนอาจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนกี่ปีจึงจะสามารถสะสมเงินให้ได้จำนวน 1,000,000 บาท

Image

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 33 guests