การปิดบัญชีในโปรแกรม OpenERP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

การปิดบัญชีในโปรแกรม OpenERP

Post by Chidchanok »

การปิดบัญชี เป็นการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโอนเข้าไปยังบัญชีกำไรขาดทุน และโอนบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสม จากนั้นก็จะทำการยกยอดคงเหลือ ของ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ไปในปีถัดไป หรือเรียกว่ายอดยกไป ปิดบัญชีเพื่อให้สามารถสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายในปีนั้นๆ และนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงินต่อไป

ซึ่งขั้นตอนการปิดบัญชีในโปรแกรม Open ERP มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
1.เข้าไปที่เมนู Accounting >> End of Period >> Generate Opening Entries
ปิดบัญชี1.png
ปิดบัญชี1.png (31.38 KiB) Viewed 926 times
ปิดบัญชี2.png
ปิดบัญชี2.png (7.46 KiB) Viewed 926 times
2.จะปรากฏหน้าต่างขึ้น ให้กรอกข้อมูลปีที่ต้องการปิดบัญชี
Fiscal Year to close / ปีที่ต้องการทำการปิดบัญชี
New Fiscal Year / ปีใหม่ที่ต้องการขึ้นบัญชี
เมื่อกรอกครบแล้วให้กด Create
ปิดบัญชี3.png
ปิดบัญชี3.png (34.2 KiB) Viewed 926 times
3.ไปที่เมนู Journal Entries >> Journal Entries
ปิดบัญชี4.png
ปิดบัญชี4.png (8.19 KiB) Viewed 926 times
4.จะปรากฎรายการบันทึกบัญชีที่ทำการปิดบัญชีไป เพื่อให้เห็นว่าการปิดบัญชีปิดอย่างถูกต้องหรือไม่
ปิดบัญชี5.png
ปิดบัญชี5.png (8.57 KiB) Viewed 926 times
การปิดบัญชีจะทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อเป็นการสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาจัดทำงบการเงิน ซึ่งในโปรแกรม Open ERP มีวิธีการที่ปิดบัญชีที่ทำง่ายและสะดวก เพียงเข้าไปที่เมนู End of Period เท่านั้น

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Accounting
บทความ OpenERP
ศึกษาข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 38 guests