บัญชีพัก คือ อะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

บัญชีพัก คือ อะไร

Post by EyePornnipa »

ถ้าจะให้ระบุถึงคำนิยาม"บัญชีพัก" มันไม่มีคำนิยามที่ตายตัว มันเสมือนเป็นบัญชีชั่วคราวที่ดุลบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิต โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมใช้กัน เพราะถือว่าเป็นบัญชีที่บริษัทยังไม่สามารถทราบได้แน่นอนว่ารายการดังกล่าว เป็นบัญชีอะไร หรือเป็นรายการอะไร เลยตั้งพักไว้ก่อนรอเคลียร์ เมื่อทราบรายการที่แน่นอนแล้ว จึงจะทำการปรับปรุงรายการบัญชีพักออก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หรือในบางครั้งอาจเป็นบัญชีปรับปรุงรายการที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งถ้าหาก ณ วันสิ้นงวดมียอดคงเหลือบัญชีพัก จะต้องทำการปรับปรุงรายการออกไม่ให้มียอดคงเหลือ ตัวอย่างบางกรณี ดังนี้

>> กรณีที่บริษัทรับชำระเงินค่าสินค้า โดยบริษัทได้รับช่องผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดเงินที่เข้ามาในสมุดเงินฝาก จำนวน 30,000 บาท ซึ่งเป็นการรับชำระหลายรายการ ทำให้ยังไม่สามารถทราบได้ว่าได้รับชำระจากลูกหนี้รายไหนบ้าง เลยต้องพักไว้ก่อน ดังนี้

เดบิต เงินฝากธนาคาร 30,000
เครดิต บัญชีพัก 30,000

เมื่อทราบว่ารับชำระจากลูกหนีรายใด ก็ทำการปรับปรุงรายการ ดังนี้

เดบิต บัญชีพัก 30,000
เครดิต ลูกหนี้การค้า-นายA 10,000
เครดิต ลูกหนี้การค้า-นายB 10,000
เครดิต ลูกหนี้การค้า-นายC 10,000

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 41 guests