วิธีการลงนามเอกสารที่ถูกต้อง - เช็นรับรองเอกสาร ของบริษัท และ ของตัวเอง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

วิธีการลงนามเอกสารที่ถูกต้อง - เช็นรับรองเอกสาร ของบริษัท และ ของตัวเอง

Post by EyePornnipa » 29/08/2019 4:29 pm

เชื่อว่าในการใช้เอกสารในการอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินทางธุรกรรมทางด้านไหน การรับรองเอกสารถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
เนื่องจากเอกสารนั้นสามารถนำไปใช้อ้างอิงธุรกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ทำธุรกรรมไว้ ดังนั้น การรับรองสำเนาเอกสาร
จึงสำคัญเป็นอย่างมาก เราควรจะรับรองสำเนายังไง เพื่อความปลอดภัยในการนำเอกสารไปใช้ มีวิธีการ ดังนี้

>> ขีดคร่อมรูป(กรณีรับรองเอกสารที่มีรูป) ควรขีดคร่อมสองเส้นลงบนสำเนาเอกสาร หากมีรูปควรขีดบริเวณรูปแต่ห้ามโดนหน้า
เพื่อป้องกันการปลอมแปลงภาพได้
>> รับรองสำเนา ระบุ"สำเนาถูกต้อง" พร้อมระบุเงื่อนไขของการนำสำเนาเอกสารไปใช้ เช่น สำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับการสมัครงานเท่านั้น
>> ลงนามชื่อ-สกุล ลงลายเซ็นต์หรือลงนามชื่อผู้รับรองสำเนาเอกสาร
>> ระบุวันที่ ระบุวันที่ลงบนสำเนาเอกสาร เพื่อแก้ปัญหาการนำเอกสารไปใช้ ถ้าหากระบุวันที่ไว้ จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่ง เพราะวันที่มีผลต่อเอกสาร
>> ควรใช้ปากกาสีน้ำเงิน ในการลงนามเอกสารควรใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน หากใช้สีดำจะดูเป็นเอกสารสำเนา


อ้างอิง
https://www.mangozero.com/how-to-certified-true-copy/
https://www.news-lifestyle.com/contents/165590

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 58 guests