การปรับปรุงรายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

การปรับปรุงรายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

Post by nutchasn »

รายได้ค้างรับ คือ การที่กิจการได้ให้บริการลูกค้าแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้รับเงินและบันทึกบัญชี ส่วนใหญ่จะเจอในธุรกิจประเภทรูปแบบการให้บริการจึงต้องมีการปรับปรุงรายการบัญชี โดยตั้งเป็นรายได้ค้างรับไว้ เช่น รายได้ค่าเช่าค้างรับ รายได้ค่าบริการค้างรับ เป็นต้น แม้ว่ากิจการจะยังไม่ได้รับเงิน แต่ก็ยังถือว่าเป็นรายได้ของงวดบัญชีปัจจุบัน จึงต้องปรับปรุงบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง เพราะถือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของกิจการ เพราะลูกค้ายังไม่จ่ายเงินกับกิจการถือเป็นลูกหนี้ของกิจการ
  • การบันทึกบัญชี รายได้ค้างรับ
เดบิต รายได้ค้างรับ ***
เครดิต รายได้ ***

ตัวอย่างเช่น กิจการได้ให้เช่าอาคาร คิดค่าเช่า เดือนละ 7,500 บาท แต่กิจการยังไม่ได้รับค่าเช่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563
ค้างรับ.jpg
ค้างรับ.jpg (62.42 KiB) Viewed 241 times
  • การคำนวณปรับปรุงรายได้ค้างรับ
กิจการจะต้องหารายได้ค่าเช่าของงวดบัญชีปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับเงิน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
(7,500*2 ) =15,000 บาท

Reference Links :
http://www.nc.ac.th/accout60/accout07/11.pdf

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 57 guests