ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท

Post by nutchasn »

บัญชีแยกประเภท คือ บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่หลังจากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งบัญชีแยกประเภท แบ่งได้ 2 ชนิด คือ
1. บัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นบัญชีที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี โดยจะยึดการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเป็นหลัก
ตัวอย่าง บัญชีแยกประเภททั่วไป
Image
2. บัญชีแยกประเภทย่อย ซึ่งนิยมใช้กันอยู่ 2 แบบ
- แบบแรก ลักษณะที่มีรูปแบบคล้ายตัวที T หรือตัวอักษรทที่คล้ายกับภาษีอังกฤษ
ด้านซ้ายจะเป็นฝั่งเดบิต และด้านขวาเป็นฝั่งเครดิต
Image

- แบบที่สอง ลักษณะคล้ายกับรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป แต่มีช่องยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้นมา เพื่อแสดงรายการคงเหลือทุกครั้งที่มีการบันทึกรายกาย

References :
http://www.pw.ac.th/emedia/media/tech/accounting1/lesson5.php
https://sites.google.com/site/websiteteachingducationconvey/kar-banthuk-raykar-ni-smud-yaek-prapheth-thawpi

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests