เรียนรู้การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ยื่นภาษีได้ถูกต้อง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

เรียนรู้การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ยื่นภาษีได้ถูกต้อง

Post by nutchasn »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้เสียภาษี เมื่อตัวเองมีรายได้ยิ่งมีเงินได้มากอัตราภาษีจะยิ่งสูงแบบขั้นบันได ซึ่งผู้มีรายได้มีหน้าที่
ต้องนำไปแสดงรายการของตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
2. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
4.คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
5.กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ที่ต้องยื่น
ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี ที่มีเงินได้ประเภททุกประเภท 1-8
- ระยะเวลาการยื่น ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป
90.jpg
90.jpg (68.11 KiB) Viewed 352 times
ภ.ง.ด. 91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี ที่มีเงินได้ประเภทที่ 1 (เงินเดือน) เพียงอย่ํางเดียว
- ระยะเวลาการยื่น ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป
91.jpg
91.jpg (57.09 KiB) Viewed 352 times
ภ.ง.ด. 93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนถึงเวลากำหนด
- ระยะเวลาการยื่น ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
]
93.jpg
93.jpg (63.83 KiB) Viewed 352 times
ภ.ง.ด. 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
- ระยะเวลาการยื่น ให้ยื่นแบบภายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น
94.jpg
94.jpg (105.37 KiB) Viewed 352 times
ภ.ง.ด. 95แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าว ผู้ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
- ระยะเวลาการยื่น ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม ของปีภาษีถัดไป
95.jpg
95.jpg (125.06 KiB) Viewed 352 times

สถานที่ที่สามารถไปชำระภาษีได้ มีดังนี้

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
2. Internetทาง www.rd.go.th หรือทาง RD Smart Tax Application
3.ที่ทำการไปรษณีย์ ต้องส่งภายในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็คตามจำนวนเงินที่จะชำระ ส่งได้ที่
กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400


Reference Links :
http://www.ananmoney.com/tag/%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2/
http://elearning.psru.ac.th/courses/262/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf
https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/tax-2563.html

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 42 guests