การกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ERP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Guest

การกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ERP

Post by Guest »

การกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ERP
เพื่อเป็นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ควมคุมการทำงานและการสร้างเอกสาร รวมถึงป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลหลักและข้อมูลบางอย่างอาจเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งเป็นความลับขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ

การใช้ระบบ ERP จะต้องมีการเพิ่มชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อมีชื่อผู้ใช้งานในระบบ ก็จะสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล การมองเห็นข้อมูล การทำเอกสาร หรือสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลในระบบได้ เราจึงต้องมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคล ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม
ขั้นตอนแรกทำการสร้าง Role เป็นการสร้างสิทธิ์การใช้งานของแต่ละเมนูในโมดูลต่างๆ โดยการตั้งชื่อ Role เป็นตำแหน่งงานต่างๆในบริษัท ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องคุยกับลูกค้าว่าแต่ละตำแหน่งต้องการให้เห็นอะไรบ้าง หรือสามารถทำอะไรได้บ้างในระบบ
เมื่อในระบบมีการสร้าง Role แล้ว ให้ลูกค้าส่ง Data ที่เป็นไฟล์ Excel ซึ่งในนั้นจะมีชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด และรายละเอียดสิทธิ์การใช้งานของแต่ละบุคคลตามตำแหน่ง
ตัวอย่าง

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests