ความแตกต่างระหว่างเงินสดย่อยกับเงินทดรองจ่าย

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sirirat
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 47
Joined: 18/05/2020 10:25 am

ความแตกต่างระหว่างเงินสดย่อยกับเงินทดรองจ่าย

Post by sirirat »

ความแตกต่างระหว่างเงินสดย่อยกับเงินทดรองจ่าย
หลายคนคงสงสัยและสับสนเรื่องวงเงินเฉพาะบุคคลที่มีการจ่ายให้กับพนักงานบางคน
ที่เรียกว่าเงินสดย่อยหรือเงินทดรองจ่าย มาทำความรู้จักวงเงินทั้งสองประเภทกันนะคะ
123.jpg
123.jpg (13.21 KiB) Viewed 80 times
เงินสดย่อย
เงินสดย่อยเป็นวงเงินจำนวนหนึ่งที่กิจการได้กำหนดวงเงินใช้จ่ายไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก
ไว้ใช้จ่ายในกรณีที่เร่งด่วน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ผู้ถือวงเงินก็จะเป็นพนักงานคนใดคนหนึ่งในบริษัท
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้มอบหมาย วงเงินสดย่อยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวงเงิน จนกว่าจะมีการอนุมัติ
เพิ่มหรือลดวงเงินลง และจะมีการจ่ายแล้วนำหลักฐานมาเบิกเงินเพื่อให้วงเงินเต็มอยู่ตลอดเป็นรอบๆไป

เงินทดรองจ่าย
เงินทดรองจ่ายจะเป็นเงินก้อนที่มีการอนุมัติเพื่อจ่ายในกรณีที่ต้องใช้เงินสด หรือมีโครงการที่ต้องมีการจ่ายเงินเร่งด่วน
เพื่อไม่ให้เสียเวลาและเกิดความเสียหายต่อการทำงาน จึงได้มีการกำหนดวงเงินทดรองจ่ายไว้ วงเงินทดรองจ่ายเป็นวงเงิน
ที่มีวงเงินสูงกว่าวงเงินสดย่อย และการใช้จ่ายจะเป็นการใช้แล้วหมดไป ไม่มีการขอเบิกวงเงินมาเติมให้เต็มเหมือนเดิม

การควบคุมเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ายในโปรแกรมบัญชี ทำให้การบริหารจัดการเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ที่เป็นเงินต้องเบิกสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน ด้วยเหตุจำเป็น เร่งด่วน ซึ่งโปรแกรม ERP จะช่วยในการบริหารจัดการให้ไม่ตกหล่น และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests