การจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งในระบบ ERP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sirirat
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 47
Joined: 18/05/2020 10:25 am

การจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งในระบบ ERP

Post by sirirat »

tax1_1.jpg
tax1_1.jpg (44.71 KiB) Viewed 115 times
การจัดการภาษี(VAT) ที่จะพูดถึงในวันนี้จะมาพูดในเรื่องของภาษีซื้อ-ขาย จากกิจกรรมการซื้อขายในระบบ ERP โดยการจัดการภาษีก็เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่จะต้องส่งสรรพากรทุกเดือน ก่อการนำส่งเราก็จะต้องจัดการกับรายการภาษีในระบบก่อน โดยมีขั้นตอนการจัดการ ดังนี้

-จัดการกับรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด โดยการกลับรายการภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด เป็นภาษีซื้อ โดยสาเหตุที่รายการบันทึกไว้เป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด เนื่อกจากตอนทำเอกสารตั้งหนี้ไม่ได้ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีไว้ ระบบจึงบันทึกเป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกหนด
การบันทึกบันชีเพื่อกลับรายการ
เดบิต ภาษีซื้อ
-------เครดิต ภาษีซื้อยังไม่ถึงกหนด

-เมื่อได้ทำการกลับรายการภาษีเรียบร้อยแล้วก็ให้จัดการข้อมูลของใบกำกับภาษีแต่ละใบ โดยในเมนูการจัดการภาษีนี้ เราสามารถแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ Supplier ที่อยู่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขยอดเงินได้ การแก้ไขข้อมูลในหน้านี้จะเชื่อมโยงไปยังเอกสารต้นทางคือใบกำกับภาษีในระบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือระบุในหน้านี้ ในหน้าเอกสารต้นทางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อความสะดวกในการทำงาน ในกรณีที่ใส่ชื่อผิด หรือกรอกรายละเอียดอื่นๆผิดไป
-เมื่อจัดการกับรายละเอียดของรายการภาษีแล้ว ให้ทำการเลือกวันที่ในการส่งภาษีโดย มีช่อง filter เพื่อค้นหาและเลือกเฉพาะภาษีซื้อและขายในเดือนที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดเลือกทั้งหมดและเลือกวันที่จะนำส่ง
-หลักจากจัดการเลือกวันที่แล้ว ไปที่เมนูในการส่งภาษี เมนูนี้จะทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และคำนวณภาษีที่ต้องนำส่งหรือขอคืนได้มาให้ โดยเมื่อเข้าไปยังเมนู จะมีหน้าต่างโปรแกรมเด้นขึ้นมาให้เลือกวันที่ วันที่จะเป็นวันที่ที่เราได้ทำการจัดการไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเลือกแล้วระบบจะคำนวณยอดภาษีมาให้

การบันทึกบัญชีกรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
เดบิต ภาษีขาย
-------ลูกหนี้กรมสรรพากร
-----------เครดิต ภาษีซื้อ

การบันทึกบัญชีกรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ
เดบิต ภาษีขาย
----------เครดิต ภาษีซื้อ
------------------เจ้าหนี้กรมสรรพากร

ณ วันสินรอบระยะเวลาบัญชีหากรายการภาษีมูลค่าเพิ่มมียอดคงเหลืออยู่ด้านเดบิตให้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในหัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ถ้าหากมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตให้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียน

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests