การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ออนไลน์ ขั้นตอนการยืนแบบออนไลน์

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ออนไลน์ ขั้นตอนการยืนแบบออนไลน์

Post by natthanit.r2538 »

การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอดีต สามารุถทำได้เพียงการจัดทำแบบลงบนการะดาษเพื่อนำไปยื่นที่กรมสรรพากรในทุกๆเดือน แต่ได้ปัจจุบัน เราสามารถยื่นแบบภ.ง.ด. 1 ได้ทางออนไลน์แล้วค่ะ ในการยื่นแบบออนไลน์นั้น มีขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร และการยื่นอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

ในการยื่นแบบออนไลน์ มีขั้นตอนหลักๆ 2 ขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1.การจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด. 1
หลักจากที่เราได้รับเอกสารจากบริษัทแล้ว เราสามารถจัดทำใบแนบได้โดยเราต้องโหลดโปรแกรมจากเว็บของกรมสรรพากรก่อน
1.1. ค้นหาเว็บกรมสรรพากร >> ยื่นแบบออนไลน์
ภงด1-1.jpg
ภงด1-1.jpg (86.97 KiB) Viewed 234 times
1.2. เลือกบริการอื่นๆ >> ดาวน์โหลดโปรแกรม
ภงด1-2.jpg
ภงด1-2.jpg (104.59 KiB) Viewed 234 times
1.3. เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมภ.ง.ด.1
ภงด1-3.jpg
ภงด1-3.jpg (82.15 KiB) Viewed 234 times
1.4. กดดาวน์โหลดโปรแกรม
ภงด1-4.jpg
ภงด1-4.jpg (92.27 KiB) Viewed 234 times
1.5. กดติดตั้งโปรแกรม เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมีตัวโปรแกรม ภ.ง.ด.1 มาให้ เข้าโปรแกรมได้เลยค่ะ
ภงด1-5.jpg
ภงด1-5.jpg (47.83 KiB) Viewed 234 times
1.6.เมื่อกดเข้ามาในตัวโปรแกรม เราจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆของบริษัทที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย เสร็จแล้วกด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-7.jpg (126.59 KiB) Viewed 234 times
1.7.กด เพิ่ม เพื่อกรอกรายละเอียดใบแนบของผู้มีเงินได้
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-8.jpg (75.81 KiB) Viewed 234 times
1.8.เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-9.jpg (82.2 KiB) Viewed 234 times
1.9.หากต้องการเพิ่มรายชื่อของผู้มีเงินได้ ให้กด เพิ่ม เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้มีเงินได้
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-10.jpg (78.17 KiB) Viewed 234 times
1.10.หากต้องการแก้ไขรายชื่อใด ให้กดตรงรายชื่อนั้น จะขึ้นแถบสีฟ้าตรงรายชื่อที่เรากดเลือก จากนั้นสามารถกดเลือกรายการ แทรก , แก้ไข , ลบ ตามที่เราต้องการแก้ไขรายการนั้นๆ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-11.jpg (83.55 KiB) Viewed 234 times
1.11.เมื่อเพิ่มรายละเอียดผู้มีเงินได้ครบแล้ว กด พิมพ์ เพื่อทำการจัดเก็บของมูลที่เราบันทึกไว้
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-12.jpg (77.24 KiB) Viewed 234 times
1.12.จากนั้นกด ใบหน้า เพื่อแสดงยอดรวมของภาษีที่ต้องนำส่ง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-13.jpg (77.69 KiB) Viewed 234 times
1.13.หลังจากตรวจทานรายละเอียดในแบบแล้ว กด จัดเก็บ เพื่อทำการเก็บไฟล์
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-14.jpg (82.81 KiB) Viewed 234 times
1.14.กด ตกลง เพื่อทำการบันทึกไฟล์
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-15.jpg (34.15 KiB) Viewed 234 times
1.15.เมื่อบันทึกไฟล์เรียบร้อยจะปรากฎหน้านี้ สามารถกดออกได้เลยค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-16.jpg (43.38 KiB) Viewed 234 times
Last edited by natthanit.r2538 on 06/06/2020 6:13 pm, edited 4 times in total.
natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

Re: การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ออนไลน์

Post by natthanit.r2538 »

1.16. การนำไฟล์ไปใช้ในเดือนถัดไป กด Browse เลือกไฟล์ของเดือนก่อน กด Open
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-17.jpg (77.04 KiB) Viewed 232 times
1.17.เลือกกรอกวันที่ของเดือนปัจจุบัน จากนั้นกด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-18.jpg (95.28 KiB) Viewed 232 times
1.18.จะได้ใบแนบตามข้อมูลของเดือนก่อน ที่มีวันที่เป็นของเดือนปัจจุบันเรียบร้อย หากมีรายชื่อเพิ่มหรือแก้ไข สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ 1.10. ได้เลยค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-19.jpg (116.56 KiB) Viewed 232 times

2.การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ออนไลน์
หลังจากที่เราได้ทำการเตรียบใบแนบเรียบร้อยแล้ว เราสามรถยื่นแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1. ค้นหาเว็บกรมสรรพากร กด ยื่นแบบออนไลน์
ภงด1-20.jpg
ภงด1-20.jpg (86.97 KiB) Viewed 232 times
2.2.กดไปที่ ยื่นแบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >> ภ.ง.ด.1
ภงด1-21.jpg
ภงด1-21.jpg (91.86 KiB) Viewed 232 times
2.3. กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร จากนั้นกด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-22.jpg (65.03 KiB) Viewed 232 times
2.4.หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นกดเลือกเดือนที่จาก หากเป็นการยื่นตามปกติให้กดเลือก ยืนปกติ หากเป็นการยื่นแบบเพิ่มเติม ให้เลือก ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ พร้อมระบุครั้งที่ยืนเพิ่มเติม
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-23.jpg (76.62 KiB) Viewed 232 times
2.5. กด Browse จากนั้นเลือกไฟล์แนบที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นกด Open แล้วกด Uploadใบแนบ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-24.jpg (90.79 KiB) Viewed 232 times
2.6.ตรวจสอบรายละเอียดของใบแนบว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว กด ตกลง เพื่อยื่นแบบ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-25.jpg (124.23 KiB) Viewed 232 times
2.7.หลังจากกดตกลง จะขึ้นหน้าต่างให้ขึ้นมาเพื่อให้เลยพิมพ์แบบยืนยันการชำระภาษี จากนั้นสามารถนำใบยืนยันฯ ไปชำระได้ตามวิธีที่เราเลือกไว้ค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด1-26.jpg (50.2 KiB) Viewed 232 times


การยื่นแบบภ.ง.ด.1 ออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษีแต่ละเดือน ทำให้นักทำบัญชีอย่างพวกเรา ไม่ต้องไปต่อคิวที่กรมสรรพากรให้เสียเวลา สามารถทำรายการยื่นภาษีผ่านทางเว็บของกรมสรรพากรได้ทันที แต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนมายื่นแบบออนไลน์ อย่าลืมไปขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานการยื่นแบบออนไลน์จากกรมสรรพากรด้วยนะคะ


อ้างอิง
กรมสรรพากร
Last edited by natthanit.r2538 on 05/06/2020 10:18 am, edited 5 times in total.
natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

Re: การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ออนไลน์

Post by natthanit.r2538 »

ตอบผิดกระทู้ค่ะ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests