หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย มีความสำคัญอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย มีความสำคัญอย่างไร

Post by natthanit.r2538 »

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย คืออะไร หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับคำๆนี้ แต่ถ้าเรียกว่าใบ 50 ทวิ คิดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยิน เรามาทำความรู้จักหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายกันค่ะ

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ใบ 50 ทวิ คือ เอกสารหลักฐานที่แสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีของผู้มีเงินได้ (ผู้รับเงิน) เป็นเอกสารที่ผู้มีเงินได้จะได้รับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป
โดยนายจ้าง หรือบริษัทที่ทพงานอยู่ มีหน้าที่ออก 50 ทวิ และจะถูกจัดทำออกมา 2 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับการแสดงรายการ
ฉบับที่ 2 สำหรับให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในบางบริษัท อาจจัดทำหนังสือ 50 ทวิอีก 1 ฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานก็สามารถทำได้
โดยปกติแล้วหนังสือ 50 ทวิ ควรออกให้แก่พนักงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย หรือในกรณีที่ผู้ถูกหักออกจากงานระหว่างปี หนังสือ 50 ทวิควรถูกออกให้แก่ผู้ถูกหักภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกหักออกจากงาน

ตัวอย่างหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (444.46 KiB) Viewed 266 times


สรุป หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย คือใบเดียวกันกับ ใบ 50 ทวิ คือภาษีที่บริษัทหรือนายจ้างจะหักออกจากเงินที่จะจ่ายให้กับพนักงานตามกฏหมาย และจะได้รับเอกสารใบ 50 ทวิ ต้องเก็บเป็นหลักฐานไว้เพื่อยื่นภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป


อ้างอิง
https://www.prosoft.co.th/Article/Detail/118732
https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B9%83%E0%B8%9A-50-%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/withholding-tax/

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 38 guests