ระบบ Material Resource Planning

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

moo1997
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 38
Joined: 20/07/2020 10:07 am

ระบบ Material Resource Planning

Post by moo1997 »

Materials Requirements Planning (MRP)
เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร
โดยมีการนำระบบ ERP มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ประโยขน์ของ MRP
- ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ได้วางแผนไปแล้วนั้น ถูกนำไปใช้งานได้อย่างเพียงพอ
- ทำให้วัตถุดิบในคลังอย่างเพียงพอ เมื่อต้องการเรียกใช้
- ทำให้การวางแผนการผลิตและการจัดส่งให้ลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางผลิตหลัก (Master Production Schedule)
คือ การจัดทำแผนการผลิตที่คาดว่าจะใช้งาน สำหรับกระบวนการทำงานนี้มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กำหนดว่าจะต้องใช้อะไรในการผลิตเท่าไหร่บ้าง
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีต้องกลับไปทำขั้นที่ 1 ใหม่
ขั้นที่ 3 ตรวจสองคลังอีกครั้งว่าวัตถุดิบเพื่องพอต่อการผลิตหรือไม่
ขั้นที่ 4 จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมในการผลิต
ขั้นที่ 5 เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตสินค้า
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 48 guests