เทคนิคการแปลภาษาเพื่อธุรกิจ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

PhoorichayaM
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 106
Joined: 05/10/2020 9:59 am

เทคนิคการแปลภาษาเพื่อธุรกิจ

Post by PhoorichayaM »

การแปล คือการถ่ายทอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ข้อความที่ถ่ายทอดมาเป็นภาษาอื่นแล้วต้องมีความหมายเหมือนกับข้อความในภาษาต้นทาง โดยผู้ทำหน้าที่แปล เรียกว่า นักแปล สวนผู้ที่ถ่ายทอดข้อความจากภาษาต้นทางมายังภาษาปลายทางทางการพูด เรียกว่า ล่าม

M109 - ภูริชญา มัดคาน-1.png
M109 - ภูริชญา มัดคาน-1.png (83.3 KiB) Viewed 163 times

สังเกตได้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย มักไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำแบรนด์บนหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาไทยอย่างเดียว ยิ่งธุรกิจที่อยากจะกระโดดข้ามพรมแดน การมีรูปแบบหน้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีเฉพาะภาษาไทย จึงเป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่สุด และถ้าหน้าเว็บมีการแปลเป็นภาษาที่ 2 หรือภาษาที่ 3 ยิ่งเป็นตัวดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอก หรือลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

4 เทคนิคในการแปลภาษาเพื่อธุรกิจ

M109 - ภูริชญา มัดคาน-2.png
M109 - ภูริชญา มัดคาน-2.png (207.53 KiB) Viewed 163 times

1. ความรู้ด้านภาษาไทยต้องแม่น ผู้แปลต้องมีความรู้ภาษาไทยในระดับดีเยียม ในทุกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อที่จะสามารถถอดความหมายที่ต้องแปลออกมาได้อย่างครบถ้วน และสวยงามที่สุด

2. ต้องมีความแม่นยำในหลักไวยกรณ์ของภาษาปลายทางที่แปล ไม่ว่าจะเป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษอื่น หรือแปลจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทย ผู้แปลต้องมีความเชียวชาญในหลักภาษาของภาษาต้นทาง และภาษาปลายทางอย่างดีเยี่ยม

3. รู้จักการใช้เครื่องมือช่วยตรวจทานไวยกรณ์ ปัจจุบันมีแอพลิเคชั่นที่ช่วยในการตรวจทานไวยกรณ์ฟรีเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพอีกด้วย หากไม่มีเจ้าของภาษช่วยตวจทาน ทางเลือกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ

4. ตรวจทานการแปลทุกครั้งก่อนส่งงาน ไม่ว่าจะเป็นนักแปลที่ช่ำชอง หรือเชี่ยวชาญแค่ไหน การตรวจทานถือป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนการเผยแพร่ข้อมูลออกไป เพื่อความผิดพลาดน้อยที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง
Stepes (สเตปส์) สัมผัสใหม่ของการแปลภาษาโดยมนุษย์แบบ Real-time
Google Assistants เพิ่มล่ามแปลภาษา บนมือถือ และรองรับภาษาไทยด้วย

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 49 guests