วัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมทางบัญชี แยกอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

วัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมทางบัญชี แยกอย่างไร

Post by cheer26 »

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมทางบัญชีต้นทุนผ่านหูมาบ้าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในงบต่าง ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เป็นต้น แล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่าวัตถุดิบทั้งสองประเภทนี้มีความหมายว่าอย่างไร แต่ต่างกันแค่ไหนและสามารถแยกออกจากกันได้อย่างไร ในกระทู้นี้เราจะมาทำความรู้จักกับวัตถุดิบทั้งสองตัวนี้กันให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
วัตถุดิบทางตรง
วัตถุดิบทางตรง
วัตถุดิบทางตรง.png (55.95 KiB) Viewed 29 times
  วัตถุดิบ ความหมายโดยทั่วไปของวัตถุดิบนั่นหมายถึงสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิดหรือเตรียมไว้เพื่อประกอบขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูป อาจได้มาจากธรรมชาติหรรือการสังเคราะห์ขึ้นได้ทั้งสิ้น ซึ่งในทางบัญชีคำว่าวัตถุดิบนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทด้วยกัน ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง และ วัตถุดิบทางอ้อม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถึงว่ามีความสำคัญไม่ต่างกันในทางบัญชีเพียงแต่จะในทางบัญชีนั้นไม่จัดว่าวัตถุดิบทั้งสองประเภทนั้นอยู่ในหมวดเดียวกัน ซึ่งจะอธืบายได้ดังต่อไปนี้

  • วัตถุดิบทางตรง
  หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต สามารถบอกชัดเจนได้ว่าสินค้าประเภทนั้นๆทำมาจากอะไรได้เป็นอย่างแรก สามารถคำนวนได้ชัดเจนว่าใช้ไปในปริมาณเท่าไหร่ คิดเป็นต้นทุนในการผลิตจำนวนเท่าไหร่ อาทิเช่น ในการผลิตเก้าอี้ไม้หนึ่งตัวนั้นสามารถบอกได้ว่าวัตถุดิบทางตรงของเก้าอี้ไม้ตัวนั้นคือไม้ประเภทใดใช้ไม้ไปปริมาณเท่าไหร่ ต้นทุนค่าไม้ในการทำเก้าอี้ตัวนี้มีราคาเท่าไหร

  • วัตถุดิบทางอ้อม
  หมายถึง วัตถุดิบอื่นที่เกี่ยวของกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ซึ่งกล่าวได้ว่าวัตถุดิบประเภทนี้เป็นวัตถุดิบย่อยในการผลิตไม่มีความโดนเด่นออกมาจกตัวสินค้า แต่ยังคงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต อาทิเช่น ในการผลิตเก้าอี้ไม้หนึ่งตัวนั้นสามารถบอกได้ว่าวัตถุดิบทางอ้อมของสินค้าประเภทนี้ได้แก้ น๊อต ตะปู กาว ค้อน เป็นต้น ซึ่งจากการยกตัวอย่างจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบดังกล่าวก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิดเช่นกันถึงแม้จะไม่ใช่วัตถุดิบทางตรง
  และนี้คือความแตกต่างระหว่างวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมมี่สามมารถแยกออกจากกันได้อย่างง่าย และในสินค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากการยกตัวอย่างก็สามารถใช้หลักการมองแบบเดียวกันนี้ได้ ในการจัดทำรายการค้าทางบัญชีนั่นถือว่าสองรายการนี้มีความสำคัญอย่างมาจึงต้องจำแนกออกจากกันให้ได้เพื่อคำนวนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง  อ้างอิง
  http://mim12bibiilham.blogspot.com/2017 ... st_96.html
  https://www.scribd.com/doc/18057797/unit-3
  https://th49.ilovetranslation.com/4qBRPT4nOA6=d/
  วัตถุดิบทางตรง
  วัตถุดิบทางตรง
  วัตถุดิบทางตรง.png (55.95 KiB) Viewed 29 times
  Last edited by cheer26 on 18/12/2020 1:04 pm, edited 1 time in total.

  Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

  Who is online

  Users browsing this forum: No registered users and 27 guests