ทำความรู้จักสายงานด้าน AIS

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

ทำความรู้จักสายงานด้าน AIS

Post by Duanghathai Termtem »

Accounting Information System (AIS) หรือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นสายงานหนึ่งในกลุ่มของงานบัญชี ซึ่งโดยทั่วไปงานบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ผ่านบรายการบัญชีแยกประเภท จนกระทั่งการออกงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันนี้ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานทุกอย่างอยู่บนระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่า งานบัญชีจะไม่ได้เริ่มต้นจากการบันทึกบัญชี แต่ต้องเริ่มจากการออกแบบฐานจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูล Input Process และ Output

อาชีพที่เกี่ยวกับสายงานด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1. ผู้เขียนระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ลักษณะงาน จะทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า โปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับงานขนาดใหญ่ขององค์กร
- เงินเดือน เริ่มต้นที่ 20,000 บาทขึั้นไป ขึ้นอยู่กับความรู้และประะสบการณ์
- ความก้าวหน้า เขียนโปรแกรมระบบการจัดการบัญชีเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
2. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการศึกษาิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะรวมไปถึงงานในด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย ให้คำแนะนำในด้านการจัดการระบบ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดทที่เกิดขึ้นในระบบ
- เงินเดือน เริ่มต้นที่ 20,000 บาทขึั้นไป ขึ้นอยู่กับความรู้และประะสบการณ์
- ความก้าวหน้า สามารถเติบโตเป็นผู้บริหารขององค์กร (CFO) ที่เป็นตำแหน่งสูงสุดของสายงานทางด้านบัญชีการเงินในองค์กร
3. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชี
- ลักษณะงาน หน้าที่คือบริหารและจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบ บำรุงรักษาข้อมูล และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น การกำหนดบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้
- เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่างๆ
- ความก้าวหน้า สามารถเลื่อนตำแหน่งงานเป็นผู้จัดการ หรือผู้บริหารองค์กรได้
4. ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศบัญชี
- ลักษณะงาน ทำหน้าที่ตรวจทานนโยบายและเอกสารการทำงาน ยืนยันวิธีการตรวจสอบกับผู้บริหารและพนักงาน สังเกตหน้าที่และกิจกรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบแผนการดำเนินงาน การควบคุมและการทดสอบระบบ และตรวจสอบบัญชี
- เงินเดือน 30,000 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับประะสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบและขนาดขอบริษัท
- ความก้าวหน้า เป็นที่ปรึกษาในบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ = BIG4

จากข้อมูลอาชีพเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ ที่มีเรื่องของความรวดเร็วเข้ามา ทำให้ในองค์กรแต่ละองค์กรนั้น จำเป็นต้องมีการจัดการสารสนเทศ และจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดี เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการนำระบที่ช่วยบริหารจัดการมาใช้มากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร เป็นต้น ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้น จึงเป็นอาชีพที่ถือได้ว่ามีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก แต่ในการทำงานนั้นก็ต้องมีการประสานงานกับบัญชีด้านนอื่นๆ เช่น บัญชีทั่วไป หรือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น ดังนั้นจึงถือได้ว่าน่าจะเป็นอีกทางลือกที่ดีของนักบัญชีได้ดีทีเดียว

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests