บัญชีโรงแรมคืออะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

บัญชีโรงแรมคืออะไร

Post by Duanghathai Termtem »

บัญชีโรงแรม คือ งานบัญชีอีกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวค่อนที่มีค่อนข้างมาก เนื่่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็มาจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่าทุกธุรกิจย่อมขาดไม่ได้คืองานบัญชี ที่จำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับโรงแรมไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก ยิ่งเป็นธุรกิจขาดใหญ่แล้วนั้นต้องมีการจัดการภายในที่แบ่งออกเป็นหลายส่วน การจัดการสารสนเทศภายในที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ ทำให้งานทางด้านบัญชีก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วย

ลักษณะงานของบัญชีโรงแรม
- ดูแลงานบัญชีทั้งการบันทึกบัญชี และการกระทบยอด
- จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต
- จัดทำเอกสารประกอบงบ
- ดูแลงานด้านภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าตอบแทน
โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประะสบการณ์ด้วย แต่ส่วนใหญ่จะมีสวัสดิการเพิ่มด้วย เช่น อาหาร ที่พัก โบนัส หรือ ยูนิฟอร์ม เป็นต้น

ความก้าวหน้า
สามารถเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมทางด้านบัญชีและการเงิน หรือสมุห์บัญชีสำหรับโรงแรง ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักบัญชี เพราะจะมีเรื่องของสวัสดิการที่ค่อนข้างดีไม่แพ้อาชีพอื่นๆ

บัญชีโรงแรมเหมาะกับใคร
บัญชีโรงแรมเหมาะกับคนที่ชอบนั่งทำงานในออฟฟิศ ไม่ชอบความวุ่นวาย ทำงานกับเอกสารเป็นหลัก

และนี่คือตัวอย่างของงาน หน้าที่ หรือข้อดีของการทำงานบัญชีโรงแรม ซึ่งเป็นงานสายบริการ และแน่นอนว่างานประเภทนี้ ความประทับใจลูกค้าคือสำคัญที่สุด แต่ในการในการจะรวจสอบความพึงพอใจ หรือแนโน้มต่างๆนั้นค่อนข้างยาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ง่ายขึ้น มีการพัฒนาระบบซอฟ์แวร์มาช่วยในงานต่างๆ เช่น ระบบบริหารลูกค้าสัมมพันธ์ (CRM) ที่เก็บข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ และประมวลผลออกมาในรูปที่เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ นั่นแสดงให้เห็นว่า งานบัญชีโรงแรมก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วย และรมไปถึงงานบัญชีในสายอื่นๆด้วยเช่นกัน (ผู้ตรวจสอบภายใน , ผู้ตรวจสอบภายนอก , ผู้ตรวจสอบภาครัฐ , บัญชีทั่วไป , สายงานด้าน AIS หรือ บัญชีภาษีอากร )

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests