ทดลองใช้งานโปรแกรมOpenERP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

ทดลองใช้งานโปรแกรมOpenERP

Post by cheer26 »

หลายๆคนคงรู้จักโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกันมาบ้างแล้ว ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหลายโปรกแกรมที่ธุรกิจต่างๆเลือกใช้ แต่ในวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยโปรแกรมสำเสร็จรูปทางบัญชีตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า MDERP ซึ่งค่อยข้างเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเคยทดลองได้ใช้งานกัน วันนี้จึงจะมาพูดถึงภาพรวมการใช้งานในเมนูต่างๆของโปรแกรมนี้ว่าการการได้ใช้งานจริงนั้นเป็นอย่างไรบ้างให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งกว่าการอ่านตามเว็บไซต์สาธารณะทั่วไป


การใช้งานเริ่มแรกของระบบนั้นจะมาเริ่มกันที่เมนูSales ซึ่งก่อนจะเริ่มการใช้งานนั้นเราจะต้องสร้างข้อมูลลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อสร้างข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่ขั้นตอนการทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาให้แก่ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าตอบรับก็จะไปต่อที่ขั้นตอนการทำใบสั่งขายซึ่งส่วนนี้จะเชื่อมโยงไปยังแผนกบัญชีในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากนั้นจัดทำใบแจ้งนี้และการรับชำระ และเชื่อมโยงไม่ยังแผนกคลังสินค้าในการจัดเตรียมขนส่งสินค้า

ต่อไปมาว่ากันต่อที่เมนูPurchaseซึ่งก่อนจะเริ่มการใช้งานนั้นเราจะต้องสร้างข้อมูลลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกับตอนขาย เมื่อสร้างข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคาส่งไปยังคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าได้รับรู้และเสนอราคากลับมา จากนั้นเราจะทำการเลือกว่าจะซื้อกับคู่ค้ารายไหน เมื่อได้คู่ค้าที่ต้องการแล้วจึงมาทำใบสั่งซื้อส่งให้คู่ค้า และออกใบแจ้ฃหนี้เพื่อให้ทราบยอดที่ต้องชำระ จากนั้นทำการชำระเงิน โดยเป็นความรับผิดชอบของแผนกบัญชี


จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าโปรแกรมOpenERPนั้นมีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิที่ภาพเป็นอย่างมาก ไม่มีความติดขัดขณะใช้งาน รวมถึงข้อมูลต่างๆถูกต้องมีประสิทธิภาพ

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests