การคิดกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

การคิดกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

Post by Duanghathai Termtem »

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ผลต่างที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ต่างกัน ณ ช่วงเวลาที่ต่างกัน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย หรือแม้แต่ในวันเดียวกัน ก็อาจจะมีหลายอัตรา ทำให้ผลต่างที่เกิดขึ้นนั้น กิจการต้องมีการรับรู้เป็น รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ของกิจการด้วย
Exchange-rate
Exchange-rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา.JPG (44.89 KiB) Viewed 120 times
การเกิดขึ้นของ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
- เกิดจากการซื้อเชื่อ และ ขายเชื่อ ซึ่งเป็นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และ ณ วันรับ/จ่ายชำระหนี้

การบันทึกบัญชีการขายแบบปกติ
ณ วันที่เกิดรายการ
Dr. ลูกหนี้การค้า xx
-------- Cr. ขาย xx
ณ วันรับชำระหนี้
Dr. เงินสด xx
-------- Cr. ลูกหนี้การค้า xx

การบันทึกบัญชีการซื้อแบบปกติ
ณ วันที่เกิดรายการ
Dr. ซื้อ xx
-------- Cr. เจ้าหนี้การค้า xx
ณ วันจ่ายชำระหนี้
Dr. เจ้าหนี้การค้า xx
-------- Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร xx

เมื่อมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผลต่างกรณีซื้อเชื่อ
ผลต่างกรณีซื้อเชื่อ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน-ซื้อ.JPG (43.57 KiB) Viewed 120 times
ผลต่างกรณีขายเชื่อ
ผลต่างกรณีขายเชื่อ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน-ขาย.JPG (43.82 KiB) Viewed 120 times
ตัวอย่างการซื้อเชื่อ ณ วันที่ 2 มกราคม ุ63 กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน $200 และมีการโอนเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ทั้งหมดในวันที่ 15 มกราคม 63 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ $1 ณ ช่วงเวลานั้นคือ
2 มกราคม ุ63
อัตราซื้อ 29.9315
อัตราขาย 30.2826
15 มกราคม 63
อัตราซื้อ 30.0864
อัตราขาย 30.4331
กรณีนี้ต้องใช้อัตราขาย เนื่องจากกิจการต้องนำเงินไทยไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ จะบันทึกบัญชีดังนี้
การบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชี
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-3.png (30.1 KiB) Viewed 111 times
และในส่วนของกรณีการขายเชื่อก็เช่นเดียวกัน แต่จะต้องใช้อัตราซื้อในการคิด เนื่องจาก ลูกค้าจะต้องนำเงินสกุลอื่นมาแลกให้เป็นเงินไทย เพื่อซื้อสินค้าของกิจการ และกิจการที่มักจะเจอกับกรณีเหล่านี้ มักจะเป็นกิจการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นกิจการต้องรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งบัญชีกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะถูกหักลบกัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และปิดบัญชีเข้ากำไร(ขาดทุน)สุทธิของกิจการ เช่นเดียวกับรายได้และค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันสามมารถตรวจเช็คอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังได้สะดวกมากขึ้น หรือจะใช้เครื่องมือช่วยอย่าง โปรแกรมช่วยคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

เช็คอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/sta ... anguage=th

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 46 guests