การตัดรายการขายสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อม (Assets)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Jiratchaya
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 280
Joined: 11/01/2021 10:05 am

การตัดรายการขายสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อม (Assets)

Post by Jiratchaya »

สินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อม(Assets) จะยังไม่ถูกคิดเป็นค่าใช้จ่าย เหมือนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ แต่จะลงเป็นค่าเสื่อมแทน ตามอายุการใช้งาน และจะต้องมีการติดตามได้ ซึ่งของที่เป็นประเภท Assets จะมี Serial กับกำอยู่ทุกตัว เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ รวมถึงสามารถดูฝ่ายหรือคนดูแลสินทรัพย์นั้นๆ
ตัวอย่าง การคิดค่าเสื่อม
Asset1.jpg
Asset1.jpg (28.65 KiB) Viewed 152 times
ยอดทั้งหมดที่ถูกแบ่งเป็นแต่ละ Period(เดือน) ตามจำนวนปีที่ได้ตั้งค่าจากกำหนดโดยเริ่มจาก Start date ของ Asset
**โดยคิดจากสูตร : มูลค่าของ Asset(Investment) หารด้วยจำนวนวันทั้งหมดตามจริง (ปี=จำนวนวัน*ปี) จะได้ยอดแต่ละวัน แล้วค่อยคูณด้วยจำนวนวันในแต่ละเดือน หาก start date กลางเดือนก็ต้องคูณด้วยจำนวนวันที่ตามจริง

ในการที่จะทำขายสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อม(Assets) จะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาก่อนถึงวันที่ขายก่อน 1 วัน เช่น ขาย Assets วัน 16 มิ.ย. จะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาถึงวันที่ 15 มิ.ย. หากทำการขายกลางเดือน ต้องแจ้งทางฝ่ายบัญชีเพื่อ edit asset ส่วนของ budget ตามจำนวนวันจริง เช่นถ้าขายกลางเดือน 4 ก็ edit เฉพาะใน period ที่ 4 ของปีนั้น

ตัวอย่างการคิดค่าเสื่อมก่อนตัดขาย
ยกตัวอย่าง ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะภายในสำนักงาน มูลค่า 25,000 บาท ซื้อเข้ามาวันที่ 1 ม.ค จัดให้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อม(Assets) ถูกแบ่งเป็น 6 งวดเพื่อทำการบันทึกค่าเสื่อมแต่ละเดือน ตกงวดละ 4,166.66 บาท (วันละ 138.88) โดยประมาณ และทำการบันทึกค่าเสื่อมมาแล้ว 5 งวด (ค่าเสื่อมรวม = 20,833.3) จากนั้นมีการตกลงขายชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้กับลูกค้า16 มิ.ย. ดังนั้นจึงจะต้องบันทึกค่าเสื่อมก่อนตัดขาย 1 วัน จะได้ 138.88*15 = 2,083.2 บาท ดังนั้นจะเหลือมูลค่าที่ยังไม่ได้ลงบันทึกค่าเสื่อมเป็น 2,083.5 บาท ซึ่งยอดที่ได้จะถูกนำมาคิดเป็นต้นทุนในการเปิด Sale Order ขายให้กับลูกค้า

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 43 guests