ตั้งเบิกเงินสดย่อยในระบบ ERP ต้องทำอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Narisara
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 212
Joined: 24/05/2021 10:04 am

ตั้งเบิกเงินสดย่อยในระบบ ERP ต้องทำอย่างไร

Post by Narisara »

เงินสดย่อยเป็นเงินที่ถูกนำมาใช้ในกิจการ โดยกิจการจะกำหนดให้พนักงานสามารถเบิกเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการว่าจำนวนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ที่จะสามารถเบิกเงินสดย่อยไปใช้จ่ายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3,000 บาท แต่ส่วนมากแล้วเงินสดย่อยจะเหมาะกับค่าใช้จ่ายจำนวนไม่มาก เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น โดยการตั้งขอเบิกเงินสดย่อยในระบบ ERP สามารถทำได้ ดังนี้

การเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน
การเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (87.02 KiB) Viewed 82 times
1. เข้าระ ERP > Human Resources > Expenses > Createการกรอกรายละเอียด
การกรอกรายละเอียด
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (52.83 KiB) Viewed 82 times
2. ระบุรายละเอียด
- Employee คือ พนักงานที่ทำการเบิก
- Description คือ ต้องการเบิกค่าอะไร
- Date คือ วันที่เบิก
- Product คือ รายการที่ต้องเบิก สามารถ Add an item ได้
- Expense Date คือ วันที่จ่าย
- Unit Price คือ ราคาที่ต้องจ่าย
- Quantities คือ จำนวนที่ต้องการจ่าย (โดยปกติใส่ 1)
- Notes คือ ช่องที่ระบุรายละเอียด เช่น จ่ายให้ใคร ธนาคารอะไร จ่ายไม่เกินวันไหนกด SAVE
กด SAVE
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-2.png (8.61 KiB) Viewed 82 times
3. จากนั้นกด Save ได้เลย


จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตั้งเบิกเงินสดย่อยหรือการเบิกชดเชยเงินสดย่อยในระบบ ERP สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน โดยการขอเบิกเงินสดย่อยจะขอเบิกเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนน้อย หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าแม่บ้าน ค่าอาหารกลางวัน สวัสดิการอื่น ๆ เป็นต้น จากนั้นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินสดย่อยที่เรียกว่า "ผู้รักษาเงินสดย่อย" จะทำการจ่ายเงินสดย่อยและแนบหลักฐานมาไว้ให้

อ้างอิง
- https://www.nasnpptk.com/content/7042
- https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?p=140009
- https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2056-erp-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests