ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ต่างกันอย่างไร?

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

PP0410
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 60
Joined: 11/10/2021 9:31 am

ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ต่างกันอย่างไร?

Post by PP0410 »

ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราใน 1 วัน จะต้องมีการซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งของที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา ทุกๆ ครั้งที่เราไปซื้อสินค้าจะต้องมีใบเสร็จรับเงินกลับมาทุกครั้งเพราะเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าของเราว่าได้ผ่านการชำระเงินแล้วแต่ถ้าหากร้านค้านั้นไม่มีใบเสร็จให้คุณและจำเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานเราจะสามารถใช้ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ได้อย่างไร และมีข้อแตกต่างกันอย่างไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

ความหมายและวิธีการใช้ของใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินใช้สำหรับกรณีที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินไปแล้วแต่ผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ ตัวอย่างเช่น ไปจัดซื้อของตามแผงลอย จัดจ้างบุคคลธรรมดาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรืออาคารสถานที่ ซึ่งมีวงเงินไม่มาก เป็นต้น ในทางปฏิบัติหากใช้ใบสำคัญรับเงินประกอบการเบิกจ่ายเงินและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000.- บาทขึ้นไป หลักฐานที่ควรจะต้องแนบมากับใบสำคัญรับเงิน คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินประกอบการเบิกจ่ายเงินด้วย และสิ่งที่ควรระวังคือบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดาซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ จำเป็นต้องมีเอกสารรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่เป็นแบบพิมพ์ของตนเอง แต่หากอ้างว่าไม่มีใบเสร็จรับเงินออกให้ อนุมานได้เลยว่าเขากำลังหลบเลี่ยงภาษีอยู่จึงไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้

ความหมายและวิธีการใช้ของใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใช้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ หรือ ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับไม่มีสมบูรณ์และถูกต้องตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะรับจ้างสาธารณะ ค่ารถโดยสารประจำทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.ชื่อ และ สถานที่อยู่
2.วัน / เดือน /ปี ที่ได้รับเงิน
3.รายการแสดงรายชื่อสินค้าที่เราได้ซื้อและชำระเงินไปโดย ประกอบไปด้วย ชื่อสินค้า และราคาของสินค้า
5.ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ต่างกันอย่างไร?
ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ต่างกันอย่างไร?
ใบสำคัญรับเงิน.jpg (19.75 KiB) Viewed 93 times
หลังจากที่ได้อ่านข้อมูลในบทความนี้แล้วจะเป็นการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับตัวเราได้ว่าเมื่อไปซื้อสินค้าและไม่มีใบเสร็จให้คุณ และ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานในการซื้อและชำระค่าสินค้าเราจะสามารถเลือกใช้ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน อย่างถูกประเภทว่าควรจะใช้เอกสารใบไหนให้เหมาะสม

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/144425
http://finance.sru.ac.th/2016/12/21/received-voucher/ https://www.beeaccountant.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80/
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests