บ. จำกัด มีอะไร ที่ต้องนำ ส่งสรรพากร บ้าง

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

สรรพากร

บ. จำกัด มีอะไร ที่ต้องนำ ส่งสรรพากร บ้าง

Post by สรรพากร »

บ. จำกัด มีอะไร ที่ต้องนำ ส่งสรรพากร บ้าง

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24427
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: บ. จำกัด มีอะไร ที่ต้องนำ ส่งสรรพากร บ้าง

Post by mindphp »

กรณี ถ้าบ. จดทะเบียนภาษี ถ้าไม่ได้จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ตัด ส่วนของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกไป
เอกสารที่ต้องยื่น กรมสรรพากร
1 ภาษีที่เกิดขึ้นประจำเดือน
- ยื่นแบบ/นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทหักผู้อื่นไว้ (เฉพาะเดือนที่มีการหักภาษีไว้)
....ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
( แบบที่ยื่น เช่น ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 เป็นต้น )
- ยื่นแบบ/นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม....(ยื่นแบบทุกเดือน ถึงแม้จะไม่มีภาษี Vat เกิดขึ้น)
.....ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป ( แบบที่ยื่น คือ ภ.พ.30 )
2 ภาษีที่ต้องยื่นประจำปี/ครึ่งปี
- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับเสียภาษีครึ่งปี
....ภายใน 2 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีครึ่งปี
- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับเสียภาษีประจำปี
.....ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
(ต้องมีรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินประจำปี แนบด้วย )
- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก
.....ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป.....[ เกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1)(2) ]

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอมาเพิ่มเติมให้อีกภายหลัง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests