นายหน้าลาออกมาเป็นตัวแทน


ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

เกี่ยวกับบัญชี

นายหน้าลาออกมาเป็นตัวแทน

Post by เกี่ยวกับบัญชี » 24/03/2015 10:57 am

เป็นตัวแทนแต่เมื่อก่อนเคยเป็นนายหน้า อยาทราบว่าถ้าจะกับมาเป็นหน้าหน้าอีกต้องสอบไมคะ

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests