ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติอะไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

เกี่ยวกับบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติอะไร

Post by เกี่ยวกับบัญชี » 24/03/2015 11:22 am

ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติอะไร

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests