การเรียนบัญชีเกิดขึ้นเมื่อไร


ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

เกี่ยวกับบัญชี

การเรียนบัญชีเกิดขึ้นเมื่อไร

Post by เกี่ยวกับบัญชี » 24/03/2015 11:24 am

อยากทราบว่าการเรียนบัญชีเกิดขึ้นเมื่อไร

wanida mutujid
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 165
Joined: 03/03/2015 9:42 am

Re: การเรียนบัญชีเกิดขึ้นเมื่อไร

Post by wanida mutujid » 01/04/2015 2:45 pm

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2481 เปิดสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการบัญชีและแผกวิชพาณิชยศาสตร์

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests